Foto: Julie Houben

Korenfestival met een lintje

BILTHOVEN - Loco-burgemeester Smolenaers reikte tijdens het Korenfestival een chapeaupenning uit aan Pieter Kramers. Hij heeft in 2000 het Schütz Projectkoor mede opgericht, en is sindsdien altijd de vaste dirigent geweest. Hij is de initiator geweest van het Bilts Korenfestival waar elk jaar ongeveer 400 á 500 mensen aan deelnemen dan wel als toehoorder aanwezig zijn. Vanuit zijn grote muzikale kennis, zijn ervaring als koordirigent, zijn vermogen om mensen te enthousiasmeren en een netwerk op te zetten, heeft Kramers een festival georganiseerd, dat niet meer is weg te denken. FOTO: Julie Houben

Meer berichten