Foto:

Woningen in Maartensdijk

column Edwin Plug

Al langere tijd wordt er gesproken over de bouw van extra woningen in Maartensdijk. Persoonlijk ben ik daar geen tegenstander van. De bevolking groeit, er komen meer kleinere gezinnen en ook onze kinderen willen graag een eigen stekkie. Dan kunnen we niet zeggen: Hier geen nieuwbouw.

Waar wel heel goed naar gekeken moet worden is waar er in ons dorp nog iets van 75 tot 100 woningen gerealiseerd kunnen worden. Woningbouw aan de zuid- en oostkant kan niet wegens de Flora- en Faunawet (leefgebied Das), Maartensdijk aan Hollandsche Rading vast bouwen aan de noordkant lijkt me ook niet echt de bedoeling en de westkant is het Noorderpark.

"Maar waar moeten die extra woningen dan wel komen?"

Volgens mij moeten we over eventuele locaties als inwoners van Maartensdijk al goed met elkaar van gedachten wisselen voordat de gemeente of projectontwikkelaars plaatsen gaan uitkiezen. Als bouwlocaties aangewezen worden op plekken waar dat niet kan/we dat niet willen moeten we misschien wel op de barricade om ze van tafel te krijgen, terwijl er wel woningen nodig zijn. Dat vertraagt alleen maar. Dat kunnen we een negatieve discussie beter voor zijn en zelf aangeven waar wij woningbouwmogelijkheden zien.

Graag geef ik hier de aftrap van de discussie waar er in mijn opinie zonder al te veel weerstand of problemen gebouwd kan worden. Ik zie drie locaties hiervoor:
• Het terrein naast de brandweerkazerne aan de Koningin Wilhelminaweg
• Het terrein tussen de voetbalvelden van SVM en de Aeres VMBO aan de Dierenriem
• Het vergaande kassencomplex aan het Maertensplein

Ik weet dat zowel het terrein aan de Koningin Wilhelminaweg als bij de Dierenriem buiten de rode contouren van de provincie liggen. Ook weet ik dat er financiële perikelen liggen op het Maertenplein (en er zal vast nog meer spelen) en nee, er moet op die locatie natuurlijk geen flat komen. Deze problemen moeten op te lossen zijn.

Meer berichten