Oproep op fietspad
Oproep op fietspad (Foto: Henk Zandvliet)

GroenLinks wil aanpak mestoverlast op fietspaden

De Biltse gemeenteraadsfractie van GroenLinks wil in navolging van de gemeente Zoeterwoude een experiment met een onorthodoxe aanpak van de overlast als gevolg van paardenmest op fietspaden. In Zoeterwoude zijn op verschillende fietspaden duidelijk zichtbare boodschappen aangebracht met daarop de tekst “Ruim je mest op, dat scheelt een hoop!”. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft dit een duidelijk positief effect gehad op het gedrag van de ruiters. Die ruimen weliswaar de mest niet op, maar kiezen wel vaker dan voorheen voor de berm naast het fietspad.

Ook in de gemeente De Bilt ondervinden wandelaars en fietsers de nodige mestoverlast, onder meer op de fietspaden langs de Groenekanseweg en de Biltse Rading. Sommige gemeenten proberen daar wat aan te doen door het verplicht stellen van een paardenmestzak, maar de ervaring leert dat dit niet werkt tenzij gekoppeld aan strikte handhaving. Daarom besloot Zoeterwoude op initiatief van de burgemeester tot het aanbrengen van de genoemde teksten op het wegdek.

Via schriftelijke vragen dringt GroenLinks fractievoorzitter Henk Zandvliet er bij BenW op aan bij wijze van experiment te onderzoeken of deze aanpak ook in De Bilt bijdraagt aan het terugdringen van de mestoverlast. Ook wil hij weten of het college dit probleem al eens heeft aangekaart bij de diverse maneges in de gemeente en zo ja, met welk resultaat.

Meer berichten