Dorpen-dialoog bij Omgevingsvisie

Algemeen

De Bilt - De gemeente De Bilt wil dorpen meer regie geven bij het opstellen van de Omgevingsvisie De Bilt 2040. Het college wil de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties op dezelfde manier voortzetten als bij het traject Samen Werken Aan Wonen en de dorpsbijeenkomsten tijdens de Maand van de Leefomgeving. 

Tijdens de ‘dorpen-dialoog’ kan ieder dorp inbreng leveren. Onder begeleiding van de gemeente gaan de dorpen die dat willen, zelf aan de slag om hun gezamenlijke ambities voor de fysieke leefomgeving verder vorm te geven. De dorpen pakken nadrukkelijk zelf de regie, waarbij de gemeente ondersteunt. In Westbroek is al gestart met de eerste bijeenkomst. Het uitwerken van de ambities per dorp zijn een voorbereiding op een gezamenlijk gemeentebreed Toekomstdebat. Kijk op doemeedebilt.nl.

advertentie