Anke Hazeleger (Plog it up) en Joanne Penning (Samen voor De Bilt)
Anke Hazeleger (Plog it up) en Joanne Penning (Samen voor De Bilt) (Foto: Ellen Buijs)

Plog it Up houdt zwerfafvalopruimactie