De vrouwen van WOUW (wijze Oude Wijven) uit Amsterdam in gesprek, still uit film.
De vrouwen van WOUW (wijze Oude Wijven) uit Amsterdam in gesprek, still uit film. (Foto: archief Mens De Bilt- de vrouwen van WOUW (wijze Oude Wijven) uit Amsterdam in gesprek, still uit film. )

'Dappere patiënt'; film/ panelgesprek

Door Astrid van Walsem

Behandelwensen van ouderen

"Deel je wensen met je naasten. Kwaliteit van leven is voor iedereen anders," Toosje Valkenburg, huisarts en voorzitter Raad van Bestuur Stichting Gezondheidscentrum De Bilt

Bilthoven - Op 14 mei 18.00 uur is een filmavond met debat georganiseerd in Het Lichtruim met als thema ouderen bewuster te maken van de behandelkeuzes die zij hebben. Het is een initiatief van Dappere Dokters, het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen en de ouderen in De Bilt. Toegang en aanmelding https://www.ghcdebilt.nl

Toosje Valkenburg: "Het is een 1e stap in de richting om ouderen bewuster te maken van de keuzes die zij hebben. Zij bepalen zelf hun kwaliteit van leven. Maar het is vaak moeilijk om hierover met de huisarts te praten. Met deze film en de daaraan gekoppelde paneldiscussie willen wij kijken hoe wij de drempel om over behandelwensen te praten, kunnen verlagen. Het is belangrijk om vertrouwen in jouw huisarts te hebben en het gevoel te hebben dat hij je hoort. Het leven is niet zo maakbaar dat alles planbaar is. Daarom zijn keuzes die je nu maakt tav je behandelplan ook niet statisch. Je kunt deze blijven veranderen. Het is belangrijk dat ouderen zich dat realiseren. De taak van de huisarts is om de patient te helpen bij het maken van de juiste keuzes en de balans te vinden. Het gaat niet om maximale maar om optimale zorg. Vandaar de titel 'Dappere patiënt.' Er is moed voor nodig om eerlijke keuzes te maken tav een behandelplan. In hoeverre zijn behandelingen zinvol? En is het altijd wenselijk om alles te weten? Stel dat je bij een 80 jarige darmkanker vermoedt, gaan wij hier naar zoeken of niet? Met de film en de paneldiscussie willen wij de barrière wegnemen bij ouderen om over hun wensen en angsten te praten. Het gaat hier niet alleen om levensbedreigende ziektes, maar ook over wat je wil dat er gebeurt bij bijv. hartfalen. Het is belangrijk om je behandelwensen op zoveel mogelijke plekken kenbaar te maken. En weet dat je altijd hiervoor bij je huisarts terecht kan. Het streven is om niemand onnodig te laten lijden, maar wel een zo waardig mogelijk leven te geven."

Initiatief van Optimale Zorg -Dappere Dokters

In Amsterdam hebben ouderen samen met de huisartsen op initiatief van de beweging Optimale Zorg –Dappere dokters (www.optimalezorg-dapperedokters.nl ) de film De Dappere Patiënt gemaakt. Dappere Dokters heeft samen met het NUZO (www.nuzo-utrecht.nl ) een format ontwikkeld waarbij ouderen en huisartsen samen naar deze film kijken en gevolgd wordt door een paneldiscussie om te komen tot aanbevelingen hoe ouderen het makkelijkste met hun huisartsen in gesprek kunnen komen.

Meer berichten