Theo Aalbers en Connie Brouwer met het manifest. Zij willen lokaal de actiepunten tot uitvoering brengen.
Theo Aalbers en Connie Brouwer met het manifest. Zij willen lokaal de actiepunten tot uitvoering brengen. Bron foto: ChristenUnie De Bilt.

ChristenUnie en Fractie Brouwer tekenen manifest Waardig Ouder Worden

Algemeen

In 2017 lanceerde de ChristenUnie het manifest Waardig Ouder Worden om landelijk aandacht te vragen voor een fatsoenlijke en waardige ouderenzorg. Het manifest richtte zich behalve op de zorg ook op de dagelijkse omgang met elkaar. Op 12 december jl. ondertekende Gert Jan Segers (fractievoorzitter 2e Kamer ChristenUnie) een hernieuwd manifest Waardig Ouder Worden 2.0 tijdens een online bijeenkomst. Ook de ouderenbond KBO-PCOB, Jan Slagter, Aedes, Bouwend Nederland, CNV, Koepel Gepensioneerden, Alzheimer Nederland en diverse andere betrokken organisaties onderschrijven dit manifest.  

De Bilt - De partners van het manifest zetten zich onder meer in op versnelde bouw van nieuwe seniorenwoningen die aan de eisen van nu en in de toekomst voldoen én die een veilig en fijn thuis kunnen zijn. Andere belangrijke doelen van de betrokken partners zijn onder meer het met elkaar in verbinding brengen van oud en jong en het aanbieden van een breed stelsel van geestelijke begeleiding voor levensvragen.

Ook ChristenUnie De Bilt en Fractie Brouwer onderschrijven het manifest Waardig Ouder Worden 2.0. van ganser harte. Namens die partijen ondertekenden Theo Aalbers en Connie Brouwer afgelopen zaterdag eveneens het manifest. Plaatselijk geven zij zelf direct invulling aan het manifest door raadsvoorstellen in het vervolg mede te beoordelen aan de hand van de punten uit het manifest. Zeker zo belangrijk is dat zij het initiatief willen nemen om plaatselijke organisaties en andere plaatselijke partijen te interesseren voor de uitgangspunten van het manifest Waardig Ouder worden 2.0. Natuurlijk kunnen geïnteresseerde organisaties ook zelf contact opnemen met de ChristenUnie over het manifest. ChristenUnie en Fractie Brouwer hopen dat er een mooie samenwerking tussen uiteenlopende partners van dit manifest op gang komt rondom een thema dat iedereen aan het hart gaat!

De ChristenUnie De Bilt en Fractie Brouwer willen het Manifest ook direct al concreet toepassen door gedurende de kerstdagen, van kerstavond tot tweede kerstdag ouderen de mogelijkheid te bieden om hun hart te luchten als men even moeilijk zit. Van mens tot mens, onder vier ogen. Zij doen daarom de volgende uitnodiging: stuur uw verhaal naar info@debilt.christenunie.nl en deel uw zorg. U kunt ook uw telefoonnummer en naam en woonplaats achterlaten op 06 38242421 als u liever wordt teruggebeld: Zij antwoorden u! Deze dagen van licht en vrede hebben dit jaar voor iedereen meer betekenis dan ooit.

advertentie