Het bestuur van Bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid. Vlnr: Laura van Esveld, Frank Mulder, Ad Vrijsen
Het bestuur van Bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid. Vlnr: Laura van Esveld, Frank Mulder, Ad Vrijsen Foto:

Nu onze inwoners aan het woord

Algemeen

‘Samen werken aan wonen’. Dat is de titel van een nieuw participatietraject waarmee de gemeente de hulp van haar inwoners inroept om tot voldoende nieuwe woningen te komen. Vorige week spraken we wethouder Dolf Smolenaers. Deze week komen de inwoners aan het woord. De reacties zijn wisselend.

De Bilt - De bewonersvereniging Maartensdijk Zuid uitte vorige week al haar teleurstelling over de manier waarop de gemeente het participatietraject insteekt. “Daarbij voldoet zij niet aan de eigen opgestelde Spelregels Participatie” aldus voorzitter Frank Mulder. “We ervaren een algeheel gebrek aan essentiële informatie vanuit de gemeente. Zoals over het besluit van de Raad om alleen in Maartensdijk buiten de rode contouren te bouwen. Daarnaast staat zo’n besluit ons inziens ook haaks op een open participatietraject.” Dat de wethouder hoopt op deelname aan de adviesgroep door jonge Maartensdijkers die hier willen blijven wonen verbaast Mulder zeer: “De gemeente heeft namelijk zelf besloten dat inwoners van de grote kernen zoals de onze geen voorrang krijgen. Utrechters met urgentie of een langere inschrijftijd gaan dus gewoon voor in de praktijk.”

Bewonersvereniging Groenekanseweg De Bilt heeft ook haar bedenkingen. Klaas-Jan Dolman: “Wij missen vooral een integrale benadering. Opgaven voor woningbouw, verkeer, natuur en energie vragen hier nadrukkelijk om. Neem als voorbeeld de samenhang tussen woningbouw en verkeer. Hoe realistisch is het om aan bewoners te vragen allerlei woningbouwlocaties aan te wijzen zonder hen te vragen ook na te denken over de impact hiervan qua verkeersdruk? Dit probleem speelt momenteel bij de plannen voor de Schapenweide. De omliggende wegen, waaronder de Groenekanseweg, zijn al overvol en er is geen oplossing in zicht. Verkeer dreigt daardoor een ‘showstopper’ te worden. Dat geeft wat ons betreft aan dat een integrale benadering noodzakelijk is.”

Er zijn ook positievere geluiden. “Wij zijn in grote lijnen tevreden over het gekozen participatietraject” vertelt Kees van Rossenberg van ‘Samen voor Hollandsche Rading’. “Wat ons betreft worden we in deze ‘nieuwe ronde’ als bewoners nu wel op tijd betrokken bij de besluitvorming. Wij willen in overleg met de gemeente een woonvisie voor ons dorp opstellen waarin we onze woonbehoefte benoemen en we brengen zeker de digitale kansenkaart onder de aandacht zodra die online komt. Daarin kan elke inwoner individueel input leveren voor concrete locaties.”

Albert van Doorn, lid van de Wijkraad De Leijen is gematigd positief. “De gemeente heeft duidelijk geleerd van wat er mis ging. Ze vraagt haar inwoners nu nadrukkelijk om advies. Het is aan ons om zinvolle en haalbare input te leveren. Dat gaan we proberen. Nu is De Leijen al erg volgebouwd en willen we als wijk het minimale groen niet offeren. Dus het wordt wel een uitdaging.”

Julie Houben

‘Verkeer dreigt een show stopper te worden’

advertentie