boodschap Zoeterwoude
boodschap Zoeterwoude (Foto: Henk Zandvliet)

Persbericht - GroenLinks roept op om mestoverlast op fietspaden te melden

Iedere fietser of wandelaar kent het probleem van paardendrollen op het fietspad. Vooral langs de Groenekanseweg en de Biltse Rading is het af en toe bar en boos, maar BenW zien het probleem niet: "Ons zijn geen meldingen van (extreme) overlast bekend." Daarom de oproep: bent u er weer eens (bijna) in getrapt of in gefietst, dien een klacht in via www.debilt.nl/melding-openbare-ruimte.

De reactie van het College volgde op een pleidooi van de GroenLinks-fractie om in navolging van de gemeente Zoeterwoude een experiment te starten met een onorthodoxe aanpak van de overlast als gevolg van paardenmest. In Zoeterwoude zijn op verschillende fietspaden duidelijk zichtbare boodschappen aangebracht met daarop de tekst “Ruim je mest op, dat scheelt een hoop!”. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft dit een duidelijk positief effect gehad op het gedrag van de ruiters. Die ruimen weliswaar de mest niet op, maar kiezen wel vaker dan voorheen voor de berm naast het fietspad.

In antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks fractievoorzitter Henk Zandvliet laten BenW weten de overlast wel eens te hebben besproken met de maneges, "maar tot realistische, haalbare en handhaafbare afspraken heeft dat niet geleid". Het College verklaart zich echter wel bereid om het printen van een boodschap op het wegdek in overweging te nemen "zodra blijkt dat onze inwoners in grote mate overlast ondervinden van paardenmest op wegen en fietspaden". De fractie vat dit op als een uitdaging: het woord is nu aan de fietsers en wandelaars!

Meer berichten