Persbericht | Extra Rijkssteun voor klimaatprojecten regio Utrecht

Persbericht
6 mei 2019


Extra Rijkssteun voor klimaatprojecten regio Utrecht

De regio Utrecht krijgt extra steun van het Rijk om verschillende woonwijken te wapenen tegen de gevolgen van hetere zomers en heftigere buien. De extra financiële steun wordt gebruikt om de wijken anders in te richten zodat water beter kan worden opgevangen, én om de wijken aan te passen met innovatieve klimaatadaptieve maatregelen om de gevolgen van het veranderend klimaat (wateroverlast, droogte en bodemdaling) beter te kunnen dragen.

Aan de slag
De regio Utrecht is blij met de extra subsidie en gaat meteen aan de slag. Herman Geerdes voorzitter van de Water- en Klimaattafel regio Utrecht- : Dit is heel goed nieuws! We zijn blij dat het rijk ons deze bijdrage beschikbaar stelt. Nu kunnen we spijkers met koppen slaan en doorpakken met het uitvoeren van een groot aantal klimaat adaptieve maatregelen in de regio. Vanuit ons regionale samenwerkingsnetwerk pakken we het vraagstuk om een klimaatbestendige regio te realiseren, samen op. Zodat de regio Utrecht nu en in 2050 nog aantrekkelijk is om te leven.
14 Gemeenten, de provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Veiligheidsregio Utrecht hebben de krachten gebundeld in het regionale samenwerkingsverband Water en Klimaat, die het projectvoorstel heeft ingediend.

Doen en leren
Niet alleen doen, ook leren. Aan de vooravond van nieuwe woningbouwopgaves wil de regio Utrecht ook leren van de voorbeeldprojecten die in vijf verschillende type woonwijken worden uitgevoerd: in de naoorlogse wijk Overvecht (Utrecht), de jaren 70 wijk Fokkesteeg (Nieuwegein), het nieuwe centrumgebied (Houten), de historische dorpskern Kockengen (Stichtse Vecht) en de villawijken Erasmuslaan/Parmentiersland/Mooi Zeist (Zeist).
Er wordt niet alleen meteen gewerkt aan de oplossing van urgente knelpunten, het levert op korte termijn ook zichtbare resultaten op. Onderzoek en monitoring wordt gedaan door samenwerkende onderzoekers van het Centre for Water, Oceans and Sustainability Law en het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht. De projecten worden tevens beschouwd als nationale gebiedspilots. Opgedane kennis en ervaringen worden op lokaal, regionaal en landelijk niveau met elkaar gedeeld, en mogelijk toegepast in soortgelijke probleemgebieden.

Belangstelling
Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de regio Utrecht ruim 800.000 euro van de beschikbare 5,2 miljoen toebedeeld. Gemeente Meerssen en Groningen krijgen ook extra steun. De belangstelling voor de extra subsidie was groot. In totaal werden 40 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 37 miljoen euro. En er komt meer aan. Dit jaar en in 2020 maakt de minister in totaal 10 miljoen vrij voor lokale en regionale projecten om overheden te stimuleren aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.
 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden