Kleine kernen mogen huizen bouwen

Algemeen

Kleine kernen mogen van de Provincie Utrecht onder voorwaarden huizen bouwen aansluitend aan de bestaande kern. Dit om de leefbaarheid en lokale vitaliteit van kleine kernen in stand te houden. De Provincie komt hiermee tegemoet aan verzoeken voor meer uitbreidingsmogelijkheden van zowel gemeenten als van Provinciale Staten.

Utrecht - De Provincie Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. Er zullen veel huizen gebouwd worden om tegemoet te komen aan de behoefte aan woningen. In het coalitieakkoord staat dat dit bouwen zo duurzaam mogelijk moet gebeuren. Daarom zet Gedeputeerde Staten in op bouwen binnen de bebouwde kom en rond OV-knooppunten zodat bewoners van de nieuwbouwlocaties zich makkelijk met openbaar vervoer kunnen verplaatsen.
De provincie wil vanaf volgend jaar samen met de gemeenten afspraken maken op welke locaties gebouwd gaat worden. Gedeputeerde Huib van Essen, verantwoordelijk voor Omgevingsvisie: ‘De provincie Utrecht telt ruim 60 kleine kernen, variërend van Tienhoven met zo’n 150 inwoners tot Montfoort met zo’n 8000 inwoners. Omdat zij veelal niet bij OV-knooppunten liggen zouden zij volgens de uitgangspunten van het coalitieakkoord niet of nauwelijks kunnen bouwen. Met het oog op de leefbaarheid van die dorpen zou dat onwenselijk zijn. We willen daarom maatwerk voor kleine kernen.’

advertentie