Afbeelding

Tarieven waterschapsbelasting 2020 vastgesteld

Algemeen

Tarieven waterschapsbelasting 2020

REGIO - De belasting die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in rekening brengt, gaat voor gezinnen in 2020 gemiddeld met ongeveer 3% procent omhoog. Dit betekent dat een gezin met kinderen en een eigen woning volgend jaar gemiddeld 7 euro meer gaat betalen dan in 2019. De tarieven zijn 18 december 2019 vastgesteld door het algemeen bestuur.

De stijging is deels een gevolg van de inflatie. Ook de extra kosten voor het inspelen op de klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast en het tegengaan van bodemdaling in het veenweidegebied, zorgen voor de tariefstijging.

Vanaf medio januari krijgen veel huishoudens de jaarlijkse aanslag voor de waterschapsbelasting in de bus. Meer informatie: www.destichtserijnlanden.nl/belastingen

advertentie