Foto: Astrid van Walsem

Monique de Blaey 25 jaar vrijwilligster bij Emmaus