Aandacht is een groot goed in Huize Het Oosten in Bilthoven.
Aandacht is een groot goed in Huize Het Oosten in Bilthoven.

Anders werken bij Huize Het Oosten

Algemeen

Met ingang van 1 december begint de nieuwe directeur-bestuurder, Mart van de Lisdonk, bij Huize Het Oosten. Een belangrijke taak van de nieuwe bestuurder is de verankering van het ‘Herontwerp’ dat in 2017 vorm heeft gekregen. Het herontwerp is tot stand gekomen met inzet van iedereen die betrokken is bij de organisatie. Mart is duidelijk en enthousiast over zijn ambitie: “Met een nieuw team de toekomst en identiteit van Huize Het Oosten borgen!”

Bilthoven - Kern van het herontwerp is dat Huize Het Oosten de bewoners écht centraal stelt. We gaan onze manier van werken uitdrukkelijker rondom de bewoner inrichten. Hiermee is Huize Het Oosten afgestapt van de vertrouwde klassieke dienstenstructuur. Multi-disciplinaire teams zijn nu integraal verantwoordelijk voor de zorg van een specifieke groep bewoners.

Professionalisering

Het herontwerp voorziet, naast een nieuwe structuur, ook in de verdere professionalisering van de organisatie. Hierbij gaat het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, hand in hand met het verder ontwikkelen van onze medewerkers. De verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in deze transitie. Huize Het Oosten is daarom een grootschalig wervingstraject gestart.

Coachen

MBO en HBO Verpleegkundigen zijn nodig om de vele projecten en nieuwe initiatieven te helpen vormgeven en te implementeren. Maar ook het coachen van teamleden is een belangrijke rol. Waar de MBO verpleegkundige vooral op het eigen team gericht is, zullen de HBO Verpleegkundigen een meer coördinerende en afdelingsoverstijgende rol vervullen.

Een mooie uitdaging voor de verpleegkundigen, is het vormgeven van een Verpleegkundige Advies Raad (VAR). Via deze adviesraad zullen zij de bestuurder adviseren over kwaliteitsverbeteringen in de zorg. Onze vacatures staan op

www.huizehetoosten.nl/overhuizehetoosten.

advertentie