Foto: Nanda Geertsma

Een parkboom voor Wulperhorst