Op de foto v.l.n.r.: Jan Bonke (site manager Dataplace), Rob Hosman (duurzaamheidsadviseur  ODRU) en Anne Brommersma (wethouder Duurzaamheid, gemeente De Bilt)
Op de foto v.l.n.r.: Jan Bonke (site manager Dataplace), Rob Hosman (duurzaamheidsadviseur ODRU) en Anne Brommersma (wethouder Duurzaamheid, gemeente De Bilt)

‘’Ontzettend trots op dit symbool’’