Het werk van het Steunpunt is fors toegenomen. Rechts coördinator Hanneke Eilers.
Het werk van het Steunpunt is fors toegenomen. Rechts coördinator Hanneke Eilers.

Oranje Fonds helpt Steunpunt De Bilt met 35.000 euro

24 maart 2017 om 13:18 Algemeen

De Bilt - Het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt ontvangt voor de hulp aan statushouders een gemeentelijke subsidie. Ondanks dat deze verhoogd is door een groter aantal gehuisveste vluchtelingen, schiet deze te kort. Het Oranje Fonds past bij. En niet zo weinig ook. Het Steunpunt heeft 35.000 euro ontvangen.

De toename van het aantal in gemeente De Bilt gehuisveste vluchtelingen met verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders, gaat gepaard met een toename van kosten voor het Steunpunt. Steunpunt Vluchtelingen De Bilt helpt de bijzondere nieuwe inwoners gedurende twee jaar met het vinden van hun weg in onze samenleving en neemt daarmee een taak van de gemeente op zich. Het Steunpunt ontvangt daarvoor dan ook een subsidie van de gemeente, die op haar beurt daartoe weer in staat wordt gesteld door de Rijksoverheid, die de gemeente immers verplicht om vergunninghouders een woning aan te bieden.

De gemeentelijke subsidie is deels afhankelijk van het aantal in De Bilt gehuisveste vluchtelingen. Nu het Steunpunt in 2016 bijna driemaal zoveel cliënten onder begeleiding had als in 2015, is het noodzakelijk de organisatie verder te professionaliseren. De organisatie blijft er één van vrijwilligers, maar wil haar enthousiaste maatschappelijk begeleiders en taalcoaches de juiste ondersteuning bieden, zodat zij de nieuwe inwoners deskundig kunnen helpen. Hiervoor ontwikkelt het Steunpunt samen met andere vluchtelingenwerkgroepen opleidingsprogramma’s, voert het een systeem in om de vorderingen van de cliënten te kunnen bijhouden en werkt het aan digitalisering van dossiers.

Tot november 2016 werd het Steunpunt door één parttime coördinator geleid. Hanneke Eilers was daarmee de enige betaalde kracht. Doordat het aantal vrijwilligers flink is gegroeid om het toenemend aantal cliënten te kunnen begeleiden en tegelijkertijd meer eisen aan de organisatie worden gesteld, is Linda de Kruijff als assistent-coördinator aan de organisatie toegevoegd. Voor de taalcoaches, in aantal gegroeid van 17 in 2014 tot 51 nu, is Barbara Oosterwaal als eigen coördinator aangesteld. Hierdoor heeft Hanneke Eilers meer gelegenheid het Steunpunt als netwerkorganisatie verder vorm te geven.

De personele uitbreiding was zonder de toegezegde bijdrage van Het Oranje Fonds niet mogelijk. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.
Het Steunpunt is blij door deze verbreding van de basis de ondersteuning aan de gehuisveste vluchtelingen te kunnen blijven bieden, die ertoe moet bijdragen dat zij succesvol integreren in de samenleving van onze gemeente.
Noot voor de redactie:
Voor informatie over het Steunpunt neemt u contact op met Adri Peters, voorzitter, telefoon 06 33976383, of met Hanneke Eilers, coördinator, telefoon 030 2292825.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie