Burenruzie is ingrijpend

Tegenwoordig zien we het op veel TV-zenders terug: ruzie met je buren komt vaker voor dan je zou willen en het is ook nog eens erg ingrijpend. Als iemand zich niet prettig en veilig kan voelen in de eigen woonomgeving, brengt dat vaak spanning met zich mee die effect heeft op het fysieke en mentale welbevinden. Mensen slapen slechter, zijn sneller geïriteerd, passen ongewild hun gedrag aan om conflicten met de buren te vermijden en leiden niet het leven dat ze zouden willen leven. En hoe langer de irritatie duurt, hoe meer de stress toeneemt en hoe lastiger het wordt om de spiraal van negatieve gevoelens weer om te buigen. Wat is wijsheid?

Volgens Wilbert van den Hoeven, coördinator Buurtbemiddeling MeanderOmnium en actief voor de inwoners van Gemeente De Bilt, is het in ieder geval zaak de situatie in een zo vroeg mogelijk stadium bespreekbaar te maken. Het begint met jezelf serieus nemen dat je ergens last van hebt en de boel niet op zijn beloop laten waarbij de irritatie toeneemt. En natuurlijk vindt niet iedereen het even gemakkelijk om buren ergens over aan te spreken. Dan is het goed om te weten dat je bij Buurtbemiddeling ook terecht kunt voor advies over hoe je zoiets kunt aanpakken, zonder dat er direct een bemiddelingstraject gestart hoeft te worden. Kiest men er voor om wel een bemiddelingstraject aan te vragen, dan gaan bemiddelaars bij beide buren inventariseren waar de knelpunten liggen en welke oplossingen er denkbaar zouden zijn die voor beide partijen acceptabel zijn.

Nederland is een vrij land, maar dat betekent niet dat iedereen maar kan doen en laten wat je wilt. Je zult rekening met elkaar moeten houden om prettig samen te leven. Je mag wat vragen van de buren, maar je moet elkaar ook wat gunnen. Buurtbemiddeling is altijd op zoek naar de 'gun-factor' bij de buren. Dat is het smeermiddel waar de wrijving tussen buren mee op te lossen is.

Wil je meer weten over Buurtbemiddeling of advies over je eigen situatie? Bel 030-267 77 87 of mail naar buurtbemiddeling@meanderomnium.nl . Zaterdagochtend 22 juni is Buurtbemiddeling ook aanwezig tijdens het Repair-Cafe in WVT Bilthoven. Meer informatie is ook te vinden op de site: www.problemenmetjeburen.nl

Meer berichten