Discussieavond over wijkvoorzieningen De Bilt

Hoe houden we onze wijken en winkelgebieden levendig?

PvdA De Bilt organiseert op 10 juli een discussieavond over winkelleegstand en het verdwijnen van voorzieningen in onze wijken

De Bilt - De PvdA De Bilt maakt zich ernstig zorgen over het verdwijnen van allerlei voorzieningen in onze wijken. Zo verdween, na de Lidl in Brandenburg, vorige maand de Aldi in Weltevreden. Brievenbussen en pinautomaten verdwijnen uit de wijken, de bus stopt op steeds minder plaatsen en zwaar bevochten OV-oplaadpunten worden door commerciële bedrijven met één pennenstreek geschrapt. Er staan veel winkels leeg in De Bilt en Bilthoven – meer dan gezond is.

Gemeenteraadslid Krischan Hagedoorn: "Er zijn goede voorbeelden in andere gemeenten waar ondernemers of actieve bewoners de wijk levendig houden en voorzieningen in stand houden. We willen inspiratie opdoen!"

Discussieavond voor iedereen

De gemeenteraadsfractie van de PvdA De Bilt organiseert op woensdag 10 juli een discussieavond over wijkenvoorzieningen en een goed winkelaanbod. Op deze avond, die vanaf 20.00 uur plaats vindt de Vijverzaal van WVT aan de Talinglaan, willen wij met u en een aantal deskundigen in gesprek. Niet alleen over de problematiek, maar juist ook over oplossingen en succesvolle ideeën.

Sprekers
Annet van Otterloo, initiatiefnemer van de wijkcoöperatie Afrikaanderwijk Rotterdam
Margo de Jong, initiatiefnemer van DOTS (De Oude TheresiaSchool) in Bilthoven

Jorine de Soet van bureau Kordaat In Ruimte, expert in winkelcentrum-management

Voor meer informatie over de sprekers: zie onderaan dit bericht.

Programma
19.30 uur zaal open
20.00 uur welkom en opening door Krischan Hagedoorn
vervolgens presentaties van de drie sprekers en vragen uit de zaal

21.15 uur pauze

vervolgens paneldiscussie met de zaal

22.00 uur afronding, conclusies en vervolgafspraken

Vervolgens napraten onder genot van een hapje en drankje

Voor wie
Inwoners van onze gemeente, winkeliers, ondernemers en andere geïnteresseerden.

Indien mogelijk graag van te voren aanmelden bij: k.hagedoorn@debilt.nl

Voor de pers

Meer informatie:

Krischan Hagedoorn, 06-51749696

Sprekers

Informatie Annet van Otterloo

Annet van Otterloo is projectleider van Freehouse en coördinator van de Afrikaanderwijk Coöperatie (Rotterdam). De Afrikaanderwijk Coöperatie maakt de kracht van Rotterdam Zuid zichtbaar door te investeren in betrokken bewoners en ondernemers en een actief cultuur-programma. De coöperatie biedt hiervoor een organisatiestructuur waarbij de opbrengsten en voordelen direct aan de wijk zelf toekomen. De coöperatie ziet een inclusieve, integrale wijkontwikkeling als een belangrijke factor om waarde te creëren op het terrein van betrokkenheid en zeggenschap van bewoners en alle daaraan gerelateerde aspecten waardoor bewoners (weer) volwaardig meedoen in de wijk.

Annet studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. De afgelopen jaren deed zij in uiteenlopende projecten ervaring op in het vanuit kunst- en cultuur aanjagen van stedelijke vernieuwing.

http://wijkcooperatie.org/nl/over_ons/

Informatie Jorine de Soet

Jorine de Soet heeft in 2002 KIR, Kordaat in Ruimte opgericht en loopt al een kleine 30 jaar mee in de wereld van retail en retailvastgoed. Zij is inhoudelijk gespecialiseerd in het ontwikkelen van gedragen integrale centrumvisies en het opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbanden. Zij heeft een managementmodel ontwikkeld met behulp waarvan een samenwerkingsverband opgezet en positief beïnvloed kan worden .

Ze was de eerste centrummanager van Utrecht centrum, heeft daar een Vereniging van Eigenaren opgericht waarvan ze vijf jaar lang voorzitter geweest is.

www.kordaatinruimte.nl

Meer berichten