Foto:

Buurtbewoners hebben het groen in hun buurt weer "aangepakt"

Maartensdijk - Op zaterdag 22 juni hebben zo'n 25 bewoners van de Mercuriushof, Saturnushof, Venushof en Jupiterhof in Maartensdijk het groen in hun buurt weer "aangepakt". In het najaar 2004 kondigde de gemeente De Bilt een bezuinigingsoperatie af m.b.t. het onderhoud van het openbaar groen. De plannen van de gemeente De Bilt behelsde het omvormen van enkele tienduizenden vierkante meters struiken en bomen naar grasperken. Een groep bewoners van Maartensdijk, nam toen het initiatief het openbare groen in hun wijk te behouden door zelf het onderhoud ter hand te nemen. Op deze manier realiseerde de gemeente De Bilt haar bezuiniging en bleef het bestaande groen behouden.

Medio 2011 heeft De Gemeente De Bilt haar bezuinigingsvoorstel voor het openbaar groen in Maartensdijk ingetrokken. Het gemeenschappelijk groenonderhoud had in de loop der jaren voor de meeste bewoners ook een sociaal karakter gekregen en dus is destijds besloten het onderhoud op vrijwillige basis voort te zetten als een gezellige activiteit voor de straatgenoten en om zo de onderlinge cohesie te vergroten. Echter: in Maartensdijk zijn vanaf 2014 steeds meer groenstroken omgevormd tot grasperken. Aanvankelijk gaf de gemeente De Bilt het idee dat het incidentele ingrepen betrof, maar het bleek hier om een structurele omvorming te gaan. In 2016 bijvoorbeeld zijn groenstroken achter het gebouw Toutenburg in Maartensdijk in opdracht van de gemeente De Bilt volledig ontdaan van beplanting. Vervolgens is 30% beplant met lage struikjes en is 70% van de voormalige groenstroken (met hoge struiken en enkele bomen) gras geworden. De gemeenteraad heeft dus geen woord gehouden! De gemeente De Bilt heeft in januari 2014 weer een grootschalige bezuinigingsoperatie op het openbaar groen ingezet! Dat betekent dus dat de inzet van bewoners de enige garantie is dat de groenstroken rond hun woningen niet worden omgevormd naar gras.

Dirk Bouwman, Hans Nauta - Jupiterhof, Martinus Slob - Venushof¸ Dick Verhoef - Mercuriushof, Philip Gerards - Saturnushof

Meer berichten