Aan vijf tafels in de studiezaal/bibliotheek van het Christelijk Lyceum in Zeist worden de thema's van samenwerking besproken tussen gelijke aantallen ondernemers en schoolbestuurders. FOTO Ben Blom
Aan vijf tafels in de studiezaal/bibliotheek van het Christelijk Lyceum in Zeist worden de thema's van samenwerking besproken tussen gelijke aantallen ondernemers en schoolbestuurders. FOTO Ben Blom (Foto: Ben Blom)

Schoolbestuurders en ondernemers vinden elkaar

Door Ben Blom

Sterk techniekonderwijs op VMBO

Het VMBO-onderwijs in Utrecht-Oost heeft géén technisch onderwijs. Bijna een vijfde van de leerlingen gaat daarna wel naar een technische MBO. Zij moeten daar de achterstand in zien te halen. Bedrijven komen moeilijk aan personeel.

Regio- Scholen in Zeist, De Bilt en Wijk bij Duurstede hebben zich verenigd om het technisch onderwijs te versterken. Zij zijn zich bewust dat techniek snel verandert en zijn in gesprek gegaan met het bedrijfsleven. Op 4 juli gingen twintig ondernemers en twintig schoolbestuurders met elkaar in gesprek.

Uitgangspunten

Aan de ondernemers werd gevraagd om het plan met vijf pilaren te becommentariëren. Met deze stap wilde de scholen bevestigd zien waar ze de juiste stappen zetten of advies krijgen waar de aandacht naar uit zou moeten gaan. Aan vijf tafels werd al snel het globale plan verder verdiept, een aanwijzing dat het werkzaam bleek te zijn.

Rol ondernemers

Naast een lijst van te behalen resultaten door de scholen is de verbondenheid met de bedrijven een voorwaarde om ook op langere termijn succesvol te zijn. Een bedrijf kan kiezen welke bijdrage ze wil leveren. Laagdrempelige zaken als een gastles om de leerlingen de rol van techniek te laten ervaren tot begeleiden van studenten of het beschikbaar stellen van de werkplaats/lab. Vanuit de ondernemers kwam de suggestie om parallel een (soort)gelijke initiatief uit te voeren voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, omdat hier eerder resultaat voor de ondernemer te verwachten is. Met één keer opzetten zou je zo twee keer resultaat kunnen boeken.

Rol scholen

De scholen hebben besloten om minstens 40 uur (onderbouw) en 80 uur (bovenbouw) technische lessen te gaan geven, de inhoud wordt afgestemd met bedrijven en MBO. Om dat te kunnen, wordt gebouwd aan een netwerk van scholen en bedrijven. De leerlingen gaan in het tweede jaar een techniek event beleven. Docenten worden bijgepraat over de techniek en de kansen voor hun leerlingen. Op de school komt een technische ruimte waar leerlingen creatief en praktisch inspiratie voor techniek op kunnen doen.

Status

Het plan ligt er, de ondernemers hebben daar kritisch naar gekeken en aanvullingen op gegeven. De overheid ziet het belang en wil - ook financieel - faciliteren. Op dit moment starten de scholen om netwerken met ondernemers op te zetten. De ondernemer kan bijdragen wat bij hem/haar en de organisatie past. Alleen op deze manier kan het onderwijs draagwijdte houden en bij de tijd blijven. Voor de bedrijven belangrijk om goed geschoolde arbeidskrachten te krijgen.

Financiering overheid

De overheid heeft financiering geoormerkt voor sterk techniekonderwijs. Scholen met een goed plan en goede bedrijfscontacten profiteren daarvan. Bedrijven die nog niet benaderd zijn door scholen of leden van een bedrijfsnetwerk, kunnen via de directeur van de aangesloten scholen bijgepraat worden.

Met medewerking van de bedrijven worden de leerlingen opgeleid naar de wensen van de huidige arbeidsmarkt. Uw/hun deelname maakt het verschil.

Betrokken scholen

Aeres VMBO Maartensdijk, Aeres MAVO Bilthoven, Openbaar vmbo en mavo Zeist, Seyster College Praktijkonderwijs, Christelijk Lyceum Zeist, Christelijk College Zeist, Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, ROC Midden Nederland, Wellant Houten (mbo).

Plan √

SMART √

Akkoord ondernemers √

Inzet van scholen √

Financiering overheid

Volgende stap:

Opbouw netwerk aanmelding ondernemers

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden