Persbericht UWV: Technici nog steeds moeilijk te vinden

Technici nog steeds moeilijk te vinden

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht daalde in juni van dit jaar verder naar 11.636 (-2,0%). Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 3,2%. Het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht aan werkzoekenden met een industrieel beroep is met ruim een vijfde afgenomen het afgelopen jaar. Op regionaal niveau gaat een op de twintig WW-uitkeringen naar technici. De werkgelegenheidsgroei in de industrie vlakt af als gevolg van de afname van exportmogelijkheden en personeelstekorten. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde factsheet industrie.

Ook in juni daling aantal WW-uitkeringen

Eind juni verstrekte UWV 11.636 WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht. In juni nam het aantal WW-uitkeringen in de regio ten opzichte van mei af met 241 (-2,0%). Landelijk daalden de WW-uitkeringen met 3,2%. De grootste afname van uitkeringen deden zich voor in de bedrijfseconomische & administratieve beroepen, technische beroepen en bij commerciële beroepen.

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht met 15,9%, oftewel 2.196 uitkeringen. In heel Nederland was de WW-daling 15,7%. Bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen, beroepen in de zorg & welzijn en technische beroepen daalden de uitkeringen het sterkst. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in juni 2019 in de regio Midden-Utrecht 2,4%. Dit is ruim onder het landelijk WW-percentage (2,7%).

5% regionale WW-uitkeringen naar technici

UWV verstrekte eind juni in de regio Midden-Utrecht 531 WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een industrieël beroep. Dat is 5% van de regionale WW-uitkeringen. Een jaar eerder waren dat nog 684 uitkeringen, oftewel een afname met 22% (-153 uitkeringen). Industriële bedrijven maken in vergelijking met andere sectoren relatief vaak gebruik van uitzendkrachten. Uit de landelijke factsheet Industrie die UWV vandaag uitbrengt, blijkt dat vier op tien mensen op uitzendbasis in de sector aan de slag is. De sector is gevoelig voor veranderingen van de conjunctuur en exportmogelijkheden.

Figuur 1 Ontwikkeling lopende WW aan werkzoekenden met een industrieel beroep, regio Midden-Utrecht

Bron: UWV

Meer berichten