Persbericht Herdenking capitulatie Japan 15 augustus 1945

Op donderdag 15 augustus a.s. wordt in de gemeente De Bilt de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 herdacht. Dit jaar is het 74 jaar geleden. De herdenking wordt gehouden voor het oorlogsmonument van het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173. Wij verzoeken u om uiterlijk 13.15 aanwezig te zijn zodat de herdenking precies om 13.30 kan beginnen.

De Biltse herdenking wordt al vele jaren gehouden op dezelfde plek en om dezelfde tijd. Ieder jaar komen er steeds meer mensen, ook jongeren en mensen die de oorlog in Azië niet hebben meegemaakt. Het is bemoedigend te zien dat begrip en erkenning zijn gegroeid.

Dit jaar zal de heer J. H. Oosters, commissaris van de Koning, namens de provincie Utrecht een krans leggen. Ook onze burgemeester de heer Sjoerd Potters zal een krans leggen namens de gemeente De Bilt. Daarna leggen de heer en mev. Van Staa een krans namens alle aanwezigen.

Spreker zal dit keer de heer Van Staa zijn.

Tijdens de herdenking worden, dit jaar 74 rode rozen in vazen gezet die bij het monument klaar staan. Voor ieder na-oorlogsjaar één. Iemand van de vierde generatie zal daarna een witte roos tussen de rode rozen zetten, ten teken van de toekomst.

Na afloop van de herdenking kunt u de zelf meegebrachte bloemen bij het monument neerleggen. De muzikale omlijsting zal, net als vorig jaar, verzorgt worden door het harmonieorkest "Kunst en Genoegen" uit Maartensdijk o.l.v. dhr. Frans de Graaf.

Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer koffie of thee met spekkoek.

Zoals reeds is medegedeeld worden er geen uitnodigingen meer verzonden uit kosten besparende overwegingen. Via dit persbericht bent u van harte uitgenodigd om bij de herdenking aanwezig te zijn.

Iedereen die deze bijzondere herdenking een warm hart toedraagt, wordt vriendelijk verzocht een bijdrage in de kosten te storten op rekeningnummer; NL54ABNA0475910494 onder vermelding van "Herdenking 15 augustus 1945" Wij hebben uw gift dringend nodig willen we de herdenking op deze voet voort kunnen zetten!

Ook kunt u na de herdenking uw broodnodige donatie in de daarvoor bestemde doos deponeren.

Voor meer informatie kunt u bellen met mevr. S.C. de Groot, 030-2292532

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden