Een van de Biltse vakantieparken
Een van de Biltse vakantieparken (Foto: Henk Zandvliet)

Zorg om kinderen op Biltse vakantie[parken

De gemeente De Bilt telt tenminste 41 kinderen die staan ingeschreven op het adres van een van de vakantieparken in Bilthoven, Lage Vuursche en Hollandsche Rading. Niet bekend is of en hoeveel kinderen voor langere tijd op de parken verblijven maar niet officieel staan ingeschreven.

Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van GroenLinks raadslid Ingrid Oude Lenferink aan het College van BenW. Aanleiding voor het stellen van de vragen was een recent rapport van de Kinderombudsman die de gemeenten wijst op hun verantwoordelijkheid om meer zicht te krijgen op kinderen die langdurig op een vakantiepark verblijven. In dat rapport uit de Kinderombudsman haar zorg over de kwaliteit van leven en de ontwikkelingsrisico’s van deze groep kinderen.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat ook BenW deze zorg delen. Toch zijn er volgens het College vanuit Openbare orde en veiligheid, Leerplicht en het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt geen signalen bekend over zorgelijke situaties rond kinderen die wonen op vakantieparken in de gemeente De Bilt.

Op de vraag van Oude Lenferink welke ondersteuning en hulp de gemeente biedt, antwoordt het College dat deze verstrekt wordt door de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD regio Utrecht. Deze biedt onder meer preventieve gezondheidszorg, gaat op indicatie op huisbezoek en bespreekt in haar contacten met ouders en kinderen de gezondheid en leefstijl en wat er nodig is om hun specifieke (gezondheids-)situatie te ondersteunen. Zo nodig wordt in samenwerking met netwerkpartners een integraal plan van aanpak opgesteld. Voor opvoed- en opgroeivragen kunnen ouders een beroep doen op ondersteuning vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Meer berichten