De Bilt wil hogere vaccinatiegraad

De gemeente De Bilt wil extra aandacht voor de vaccinatie tegen ziekten als mazelen en kinkhoest. Uit recente cijfers blijkt dat er landelijk en in de regio Utrecht sprake is van een stabilisatie van de vaccinatiegraad, maar dat in de gemeente De Bilt de vaccinatiegraad ten opzichte van 2018 verder is gedaald.

Een en ander blijkt uit de beantwoording door BenW van de schriftelijke vragen die GroenLinks raadslid Anne Marie ’t Hart eerder stelde over het vaccinatiebeleid in de gemeente. De GroenLinks fractie maakte en maakt zich namelijk ernstig zorgen over de lage vaccinatiegraad, met name in Maartensdijk en Bilthoven-Zuid. Deze liggen namelijk ver onder de norm van 95% de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Op de vraag van het GroenLinks raadslid naar meldingen van besmettingen met DKTP en BMR ziekten zoals mazelen, antwoordt het College dat alle meldingen van dit jaar betrekking hadden op kinkhoest in de kern De Bilt.

Het College van BenW streeft naar een toename van de inentingen en ziet daarbij een cruciale rol weggelegd voor de GGD regio Utrecht. Daarbij gaat het onder meer om het voeren van gesprekken in de spreekkamers van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ professionals zijn en worden getraind voor het voeren van dialooggerichte gesprekken waarin de zorgen van ouders worden besproken, misinformatie wordt weersproken en aanvullende informatie wordt gegeven.

Ook heeft de GGD aan alle gemeenten een ‘vaccinatiekoffer’ aangeboden: een pakket met informatie en hulpmiddelen om een lokaal actieprogramma uit te voeren. Het College kondigt aan dat de vaccinatiekoffer gaat worden gebruikt om in het najaar, samen met ketenpartners, een plan van aanpak te ontwikkelen om te komen tot een verhoging van de vaccinatiegraad.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden