De cursisten en docenten van de Zomerschool 2019 na de uitreiking van de certificaten. FOTO: Els van Stratum
De cursisten en docenten van de Zomerschool 2019 na de uitreiking van de certificaten. FOTO: Els van Stratum (Foto: Els van Stratum)

Feestelijke afsluiting Zomerschool

Door Els van Stratum

Een tafel vol met lekkernijen

In de Sterrenkamer van de Bibliotheek werd afgelopen vrijdag de laatste les van de Zomerschool afgesloten met alle cursisten. Aansluitend kregen ze allemaal het welverdiende certificaat uitgereikt en werd dit gevierd met heerlijke zelfgemaakte hapjes die de cursisten hadden meegenomen.

Bilthoven –Terwijl alle scholen hun deuren sloten voor de zomervakantie, gingen de deuren open van de Zomerschool. Barbara Oosterwaal, coördinator taalcoaches bij Steunpunt Vluchtelingen en drijvende kracht achter de Zomerschool: "Tijdens de zomervakantie spreken veel van onze Nederlands lerende cursisten alleen nog maar in hun moedertaal met het gevolg dat de moeizaam verworven kennis van de Nederlandse taal voor een deel wegzakt. Om die periode te overbruggen werd het idee de Zomerschool te starten geboren. Ik begon 3 jaar geleden met 5 cursisten, waar ik 7 weken, 2 keer per week les aan gaf. Vorig jaar waren het 20 cursisten waarvan 18 vluchtelingen. Dit jaar waren er 14 cursisten."

De Zomerschool duurde dit jaar 4 weken waarin de cursisten 4 ochtenden per week (totaal 48 uur) les kregen van 3 taalcoaches, Inge Gorris, Maurice van Lieshout en Jan Beesems. De cursisten kregen afwisselend les van een docent en daarnaast ook tijd voor zelfstudie onder begeleiding van een Arabisch sprekende klassenassistent. Barbara: "Het gaf de docenten veel voldoening om les te geven aan de groep gemotiveerde cursisten en ze hiermee een stapje verder te helpen. De groep bestond dit jaar uit 6 nationaliteiten; Pakistan, Sri Lanka, Eritrea, Ethiopië, Soedan en Syrië." Bibliotheek Idea heeft 2 ruimtes ter beschikking gesteld voor de Zomerschool, het computerlokaal waar de cursisten zelfstandig konden werken aan de uitbreiding van hun woordenschat en de uitspraak en de Sterrenkamer waar ze les kregen van de docent. Een samenwerking tussen Bibliotheek Idea Bilthoven, Mens De Bilt en Steunpunt Vluchtelingen De Bilt waarvan laatstgenoemde nog zoekt naar vrijwilligers die taalcoach of maatschappelijk begeleider willen worden.

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Bij Steunpunt Vluchtelingen De Bilt kunnen mensen vanaf 18 jaar terecht die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Dit kunnen zijn; autochtone Nederlanders die onvoldoende hebben leren lezen en schrijven en nieuwe Nederlanders die nog niet voldoende het Nederlands beheersen. Het doel van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is zoveel mogelijk mensen te helpen hun taalvaardigheid te verbeteren.
Meer informatie vind je op www.steunpuntvluchtelingendebilt.nl

Meer berichten