Persbericht, nieuw boek Ebbe Rost van Tonningen

Ebbe Rost van Tonningen komt met nieuw boek:

'Politiek weerbericht De Bilt, code oranje'

Ebbe Rost van Tonningen (ex-wethouder) schreef een boek over 20 jaar lokale politiek in de gemeente De Bilt. De auteur houdt op donderdagavond 26 september om 20.00 uur een lezing over zijn boek in de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 3722 GA Bilthoven, 030-2281014. Gespreksleider Bart van Gerwen. De oplage is beperkt. Reservering van plaatsen bij de boekhandel is noodzakelijk. Belangstellenden kunnen het boek na afloop kopen door contante betaling van 15 euro. De toegang is gratis. Vol = vol.


OVER HET BOEK:
'De Bilt in Beweging' en de fusie tussen DE Bilt en Maartensdijk
In het boek wordt eerst een korte historische schets gegeven van de ontstaansgeschiedenis van De Bilt en omgeving.  In 1998 en 1999 begint het boek met 'De Bilt in Beweging', een lange termijn perspectief waaraan 200 burgers hebben meegewerkt. Daarna worden de moeilijkheden beschreven van de fusie (2001) tussen gemeente De Bilt en de gemeente Maartensdijk.

40 miljoen euro verlies, hoe effectief is het gemeentebestuur?
Vervolgens wordt een hoofdstuk gewijd aan de achtereenvolgende coalitieakkoorden en wat 4 jaar later het financiële resultaat daarvan was. Het blijkt dat in 15 jaar het eigen vermogen van de gemeente De Bilt met ca 40 miljoen euro is geslonken, zonder dat duidelijk is waar dat geld aan is besteed.

Hoe effectief is het gemeentebestuur en hoe luidt de mening van de burgers?
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe effectief het gemeentebestuur van De Bilt in de afgelopen 20 jaar was. De uit het lood geslagen organisatie lijdt aan een grote versnippering, een onderling gebrek aan samenwerking. Niet één coalitieakkoord heeft een duidelijke visie voortgebracht, die in de praktijk ook is uitgevoerd. In een steekproef in 2018 geven de burgers de gemeente een 5,4 voor het participatiebeleid.

Pamflet voor een duurzame ontwikkeling. Voorstel voor nieuw bestuursmodel gemeente.
In het laatste deel van zijn boek trekt van Tonningen zijn conclusies. Wat zijn de uitdagingen voor dit gemeentebestuur? Van Tonningen besluit met een 'pamflet', waarin hij de 'groene' draad van zijn urgente oproep naar meer duurzaamheid beschrijft. Met diverse voorstellen wil hij een gemeentebestuur effectiever maken. Zijn metafoor: de tango, waarvan hij voor zijn spreekbeurt op 26 september een nummer op zijn accordeon zal spelen.

Ebbe Rost van Tonningen staat zaterdag 14 september op de 'markt' Dorpsweg De Bilt.

evt@ebbevantonningen.com

www.ebberostvantonningen.nl

Meer berichten