Foto: Picasa

De paradox van de vrijheid

De Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte heeft in dit seizoen als centraal thema 'De paradox van de vrijheid'. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, dat is juist wat te denken geeft. Met dit aforisme als leidraad hebben we ons in de Kring gebogen over de vraag of er grenzen zijn aan de vrijheid.

Van huis uit doeners zien we vaak niet wat het probleem is. We koppelen vrijheid aan verantwoordelijkheid en klaar is Kees, en produceren vanzelfsprekendheden als: 'Doe normaal of anders pleur je maar op!'

En toch, soms knaagt de twijfel, het zout van de geest. Hoe zit het precies met het begrenzen van onze vrijheid?

In een voetnoot van De grenzen van mijn taal schrijft Eva Meijer: 'Mijn grenzen zijn poreus, mijn huid is geen wand. Wat buiten is, kan makkelijk binnenstromen, en wat in mij is, vindt altijd wel weer zijn weg naar buiten.' Een vrijheidslievende ziel weet het, goedbeschouwd, allemaal niet zo zeker of er wel een grens te trekken valt, of er wel een uitwendige orde aan de dingen is op te leggen.

Zo kwamen we op de titel voor de nieuwe cyclus 2019-2020: De paradox van de vrijheid.

Het is niet eenvoudig om in vrijheid te leven. Hoe om te gaan met mateloosheid en grenzeloosheid?

Het welbevinden dat we danken aan de bevrijding van het individu en de democratie willen we niet kwijt, maar hoe richt je vrijheid in, zodat we vrij kunnen zijn?

De bijeenkomsten worden gehouden in de Tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, Bilthoven

Zie voor het programma: www.bilthovensekring.nl; info: gnjvannieuwstadt@hetnet.nl

Meer berichten