Persbericht VVD over de woningbouwlocaties in de Gemeente De Bilt

09-10-2019 15:30 uur
Reeds gedeeltelijk verschenen op website www.vvddebilt.nl met actualisering van vandaag.
 

Namens de Fractie VVD De Bilt In het coalitieakkoord is de opdracht voor de gemeente De Bilt opgenomen om voor 2025 in De Bilt 845 woningen te realiseren. Zowel particuliere- als gemeentelijke grond c.q. terreinen komen hiervoor in aanmerking. De nu gepubliceerde lijst is gemaakt door het college van wethouders. Natuurlijk staan wij achter de doelstelling om het gestelde aantal woningen te bouwen, echter de VVD-fractie kan niet instemmen met het laten verdwijnen van natuur, groen en aanzichten, welke uniek zijn voor het dorpsgezicht. Wij hebben ook aangegeven dat we de "rode contour" (de bebouwde kom) moeten durven loslaten. We zijn blij dat het in de bekend gemaakte plannen de bedoeling is om met de provincie hierover te gaan praten en het mogelijk te maken buiten de bebouwde kom te mogen bouwen. Wij weten namelijk dat in bepaalde kernen (Maartensdijk, Westbroek en Hollandsche Rading) er behoefte is aan nieuwbouw om de vitaliteit van de kernen te behouden. Daarnaast is bekend dat in de andere kernen er behoefte is bij een groep seniore bewoners om 'door te schuiven' naar kleinere woningen in de bekende omgeving. Zoals gesteld staan wij zeer kritisch ten opzichte van de door het college gepubliceerde lijst van voorlopige woningbouwlocaties. De vele reacties van inwoners de afgelopen dagen en participatie -waar wij heel blij mee zijn- sterkt ons in de gedachte dat wij hier zorgvuldig mee dienen om te gaan. De VVD is van mening dat de gestelde doelen gehaald kunnen worden zonder aantasting van die plekken die authentiek zijn voor de gemeente.

Voor vragen kun u zich richten aan fractielid belast met communicatie over dit onderwerp: Fred van Lemmen F.vanLemmen@debilt.nl +31 6 24 09 66 55

Meer berichten