Foto:

Petitie tegen zonnepanelenpark online

Column Edwin Plug

 

Commerciële projectontwikkelaar IX Zon uit Leiden wil tussen de Koningin Wilhelminaweg en de A27een 10 hectare groot zonnepanelen veld gaan ontwikkelen. Ondanks dat ik niet "tegen" verduurzaming van onze samenleving ben, ben ik wel sterk gekant tegen de grootschalige en industriële ontwikkeling van zonnepanelen velden op deze locatie in het Noorderpark.
Het is veel beter eerst daken en braakliggende terreinen met zonnepanelen vol te leggen voordat weilanden tot zonne-industriepark omgebouwd worden. Gelijktijdig kunnen we dan in overleg met elkaar bepalen waar we dan wel zonnepanelen parken, windmolens of andere groene energie opwekkers in onze gemeente willen toelaten en hoe we daar als lokale samenleving zo goed mogelijk van kunnen profiteren. Dit is conform de zogenaamde zonnepanelen ladder welke is ontwikkeld door diverse organisaties en al door meerdere provincies is overgenomen.

Ik ben, samen met anderen, van mening dat we als burgers de ontwikkelaar/gemeente/provincie een heldere boodschap voor de energie transitie moeten gaan aanreiken. Zonder deze boodschap staat er namelijk morgen weer een ontwikkelaar voor de deur die vindt dat hij (zoals nu gebeurt) "DE BESTE" locatie voor een zonnepanelen park heeft gevonden en overmorgen weer een. Om die boodschap te laten horen is er een petitie opgesteld. Deze tekst luid als volgt:

Naam van de Petitie - Tegen zonnepanelenpark op zichtlocatie in Noorderpark, gemeente De Bilt.
Korte beschrijving - Voor de energietransitie moeten er keuzes gemaakt worden. Wij zijn tegen aanleg van zonneparken in gebieden met hoge natuur- en cultuurwaarden en willen collectieve waarden als uitzicht, rust en een fraai landschap niet opofferen aan commerciële belangen.
Gericht aan - Gemeente De Bilt
Wij - Inwoners van de gemeente De Bilt constateren|
Dat wij voorstanders van de energietransitie zijn. Dat we goed overwogen en maatschappelijk breed gedragen keuzes willen maken. Dat wij ons cultuurlandschap en natuurwaarden belangrijk vinden. Dat het huidige initiatief voor een commercieel zonnepanelenpark qua locatie, omvang en opzet ongewenst is en op veel bezwaren stuit. Dat er een groot aantal alternatieve opties zijn om in coöperatieve samenwerking de energietransitie te gaan realiseren.
en verzoeken
Het initiatief voor deze zonneweide te staken. Met ons in overleg te gaan over de energietransitie. Lokaal gedragen initiatieven en betrokkenheid sterk te stimuleren en te laten prevaleren. Mogelijkheden die geen natuur- en cultuurwaarden aantasten, zoals daken en braakliggend terrein eerst te benutten. Niet-lokale initiatieven pas te overwegen als lokale initiatieven aantoonbaar niet van de grond komen. Altijd 50% lokale eigendom te garanderen.

Deze petitie is op  https://petities.nl/petitions/geen-zonnepanelenpark-op-zichtlocatie-in-noorderpark-de-bilt?locale=nl geplaatst waar u hem kunt ondertekenen als u het met de tekst eens bent. Doet u mee?

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden