Persbericht Regio in Beeld UWV: Krapte in Midden-Utrecht met verwachte banengroei van 19.500 banen

Nieuwe regionale arbeidsmarktcijfers

Krapte in Midden-Utrecht met verwachte banengroei van 19.500 banen

De arbeidsmarkt in Midden-Utrecht wordt steeds krapper. De werkloosheid daalt en het aantal banen neemt toe. Waar alle kansen open liggen voor werkzoekenden, is het voor werkgevers een uitdaging om personeel te vinden.

De economie groeit niet meer in de mate waaraan Nederland de afgelopen jaren gewend raakte. Toch is er in de rest van 2019 en in 2020 nog steeds sprake van groei. In de regio Midden-Utrecht komen er volgend jaar naar verwachting 19.500 extra banen bij. Het totaal aantal banen komt eind 2020 uit op 537.800. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2020 met 105 duizend (1,2%) naar meer dan 8,6 miljoen banen. De relatief hoogste banengroei wordt verwacht in de regio Groot-Amsterdam en Flevoland. De kleinste banengroei in Drenthe, Noord-Limburg en Midden-Limburg.

Bron: UWV

Moeilijk vervulbare vacatures

Werkgevers in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht kampen met vacatures die zij moeilijk kunnen vervullen. In 2019 geven een op de vier werkgevers aan dat zij productiebelemmeringen ervaren door personeelsgebrek. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid voorlopig nog zo blijven. In het hele land is er een tekort aan onder meer monteurs industriële machines, medewerkers klantcontact en hoveniers. In de regio Midden-Utrecht doen zich bijvoorbeeld tekorten voor in de sectoren techniek, zorg, ICT en onderwijs. De krapte heeft zich naar alle opleidingsniveaus verbreed.

Beschikbaar voor werk

Steeds meer mensen vinden uiteindelijk werk. Ook de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand neemt af in de regio. Toch vindt niet iedereen zijn weg naar een betaalde baan. In Midden-Utrecht zijn er ongeveer 48.900 werkzoekenden met een WW-, Wajong- en bijstandsuitkering opgenomen in het GWU (Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV) die willen werken. Dit cijfer geeft een goed beeld van het aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

Regionale samenwerking

Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd een-op-een te matchen met de vraag van werkgevers. Juist in deze tijd blijft het de grote uitdaging voor UWV en gemeenten om, samen met alle partners op de arbeidsmarkt, de match tussen vraag en aanbod te maken. Voor kwetsbare werkzoekenden als lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders blijft het moeilijk een betaalde baan te bemachtigen op de arbeidsmarkt.

Regio in Beeld

Regio in Beeld is de jaarlijkse publicatie van UWV die per arbeidsmarktregio inzicht biedt in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Zoals regionale cijfers over banen, het aanbod van werkzoekenden, moeilijk vervulbare vacatures en oplossingen voor personeelstekorten. Met Regio in Beeld bevordert UWV een transparante arbeidsmarkt en samenwerking in de regio tussen UWV, gemeenten, werkgevers en partners.

Bijeenkomst

Op 3 oktober jl. maakte honderden werkzoekenden uit de regio Midden-Utrecht kennis met 40 regionale werkgevers uit de sector zorg en welzijn. Onder het motto 'werven, maar dan net even anders!' vond het Zorg en Welzijn Festival plaats in het ZIMIHC Theater Stefanus in Utrecht-Overvecht. Van ouderenzorg tot ziekenhuis: alle branches én het onderwijs waren vertegenwoordigd. Geen traditionele banenmarkt, maar een festival dat op een laagdrempelig manier werkzoekenden met de zorgsector kennis liet maken. De koppeling tussen het rapport Regio in Beeld en het Zorg en Welzijn Festival had een duidelijke reden. Uit het rapport blijkt dat in de regio Midden-Utrecht het aantal banen in de sector zorg en welzijn naar verwachting in 2020 het sterkst toe zal nemen. Deze sector is groot en groeit sterk in de regio. Voorafgaand aan het festival vond de Regio in Beeld bijeenkomst plaats in aanwezigheid van o.a. regionale bestuursleden van de Utrechtse Werktafel, wethouders, beleidsadviseurs en managers van UWV. De bijeenkomst werd na een levendige discussie en het maken van vervolgafspraken vervolgd door een gezamenlijk bezoek aan het Zorg en Welzijn Festival. Zodoende is er direct een zichtbare koppeling gemaakt tussen de regionale arbeidsmarktcijfers, werkzoekenden en werkgevers.

Meer berichten