Persbericht Alzheimer Café De Bilt

Bijeenkomst Alzheimer café De Bilt "Hoe betrek je de buurt"

Op dinsdag 12 november a.s. vindt er weer een Alzheimer Café plaats in De Bilt. De locatie is het restaurant in woon- en zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven.

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Er staat iedere keer een ander thema centraal waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd. Het thema van deze avond is het betrekken van de sociale omgeving in het bieden van hulp aan mensen met dementie en hun mantelzorger.

Veel mantelzorgers én vrienden, buren of familieleden van iemand met dementie zullen dit herkennen: 'Laat maar weten als ik iets voor je kan doen'. Vaak blijft het daarbij; de mantelzorger vindt het lastig om een concrete hulpvraag te stellen. De buur, vriend of familielid wil wel helpen, maar weet niet goed hoe.

Alzheimer Café De Bilt organiseert daarom een informatief en luchtig programma 'Hoe betrek je de buurt?'. In één uur wordt aandacht besteed aan de impact van dementie in de samenleving. Ook komt het stellen van een duidelijke hulpvraag en het bieden van gerichte hulp aan bod.

Mantelzorgers worden gevraagd een buur, vriend(in), familielid of verenigingsmaatje mee te vragen.

Er zijn muzikale intermezzo's en er is ruimte voor gezelligheid en contact met elkaar.

De werkgroep en haar vrijwilligers ontvangen u en maken u wegwijs.

Het Alzheimer Café wordt iedere tweede dinsdag van de maand georganiseerd. In de vakantie is het Alzheimer Café gesloten, een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en even na te praten.

De toegang is altijd gratis.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden, u bent van harte welkom.

Problemen met vervoer? Neemt u in dit geval contact op met het inlichtingennummer, dan wordt een oplossing geboden.

Inlichtingen

Voor meer informatie over het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met Alida Melkert, tel.nr. 030-6562977.

www.alzheimer-nederland.nl/regios/zeist-en-omstreken .

De organisatie is in handen van Alzheimer Nederland, afdeling Zeist e.o., Casemanager dementie en De Bilthuysen.

Meer berichten