De Bilt wil terug naar 100 km/uur op A27

De Biltse gemeenteraad wil dat de maximumsnelheid op de A27 tussen Utrecht en Hilversum terug gaat naar 100 km/uur. In een vrijwel unaniem aangenomen motie vraagt de raad het College van BenW zich hiervoor sterk te maken bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Vanuit de raad wordt al langer aangedrongen op een lagere maximumsnelheid omwille van de rust en de gezondheid van de inwoners van Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading. Die ervaren dagelijks grote overlast door de uitstoot van fijnstof en door de hinder van licht en geluid.

Als gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State is de discussie over een lagere maximumsnelheid opnieuw actueel. Het lijkt onontkoombaar dat deze verlaging in elk geval plaatsvindt in de buurt van natuurgebieden, maar de Biltse gemeenteraad wil dat er ook op het traject van de A27 op Bilts grondgebied langzamer wordt gereden.

De motie werd namens 7 fracties ingediend door GroenLinks fractievoorzitter Henk Zandvliet. Hij wees er ook op dat een verlaging bijdraagt aan de verkeersveiligheid en aan de vermindering van het fileprobleem en kreeg daarbij de steun van wethouder Landwehr (VVD). Die gaat nu in Den Haag aandringen op een spoedige vervanging van de 120 km-borden. Ook de voorstemmers, waaronder die van alle 4 regeringspartijen, zullen het dringende verzoek van de gemeenteraad onder de aandacht brengen van hun partijgenoten in de Tweede Kamer. Het woord is nu aan de minister.

Meer berichten