Er moet wèl gebouwd worden en het liefst op de Schapenweide vinden inwoners van onze gemeente

Ik ben voorzitter van een bewonerscommissie van huurders Plutolaan in samenwerking met bewonerscommissie Beatrixlaan. Samen met een buurtgenote uit de wijk Jachtplan en soms alleen, heb ik huis aan huis gesprekken gevoerd in de wijk tussen de Hertenlaan en de Jachtlaan, evenals de bewoners huiseigenaren in de straten Biltzicht, Meijenhage, en de 1e Brandenburgerweg. Ik vat alles samen.

Onze gemeente met vijf dorpse woonkernen onderscheidt zich van andere randgemeenten rond Utrecht-stad door karakteristiek groen, een gezonde leefomgeving midden in de natuur! Een gewilde woonplaats met Utrecht en de Uithof op fietsafstand.

De enorm hoge vraag naar woonruimte heeft daar echter maar voor een deel mee te maken! Wie zijn die 9000 woningzoekenden in onze gemeente? Huurwoningen en starterswoningen worden steeds schaarser, voor mensen met een klein inkomen, maar juist ook met een modaal inkomen. Wie binnen deze gemeente binnen die inkomensgrenzen opgroeit of oud wordt en iets passends zoekt heeft momenteel geen andere keus dan naar elders te verhuizen, zoals mijn zoon van 30 recent heeft gedaan. Jongeren en ouderen zoeken kleinere betaalbare woonunits. Ouderen zoeken een betaalbaar alternatief voor hun veel te groot geworden gezinswoning, dichtbij winkels, OV en bereikbare zorg. Juist voor deze groepen is hier niets, ze blijven dus maar zitten waar ze zitten. Waardoor de huurmarkt vastloopt. Mede ook door Woningnet. Inwoners uit de eigen gemeente die hier op een huurwoning reageren krijgen geen voorrang meer boven iemand van elders uit de regio met meer jaren inschrijfduur. Toch wordt er nog relatief vaak verhuisd binnen de gemeente hoor!

Ik hoorde vorige week dinsdagavond door een inwoner van Bilthoven Noord roepen: “Heeft bouwen dan wel zin?” Opvallend veel bewoners die wij spraken waren zeker wél blij met de bouwplannen van de gemeente maar níet met de meeste locaties. Men vroeg zich af wat al die kleine postzegels grond zoals aan de Jachtlaan voor zoden aan de dijk zouden zetten, buiten dat het een stuk schaarse parkeerruimte inneemt…. en een frisse wandeling voor de hond om zijn baas uit te laten…. Waarom dat volproppen met nog meer steen aan die kant van de buurt, we zijn er toch niet op uit om een soort Nieuwegein te worden? Dit is ook de mening van een gepensioneerde architect die ik sprak, woonachtig op de 1e Brandenburgerweg. We bespraken allerlei alternatieve bouwlocaties. Daar kom ik zo op terug.

Waar de meesten die wij spraken het over eens waren: Gemeenteraad & College kies toch voor die grotere woonwijk, geprojecteerd op de Schapenweide! Dat is het veel betere plan. Niets ligt immers nog vast?! (wat is de waarde van een intentieverklaring = net zo boterzacht als mijn goede voornemens elk jaar op Nieuwjaarsdag om 30 kilo af te vallen…)
Ik heb mij laten vertellen dat de SP al voor de Schapenweide voor een substantieel deel als bouwlocatie pleit in de raad sinds 2002 onder de toenmalige SP fractievoorzitter Dirk van Kekem! Het zou dan wel gaan om minstens het dubbele aantal woningen dan wat nu het huidige plan is voor de Schapenweide (150) en daardoor zal een meerderheid van die 13 omstreden bouwlocaties niet nodig zijn.

Wat er ook gebouwd gaat worden, er komt meer verkeersdruk. Maak er een woonerf van met parkeerplaatsen aan de rand van de begraafplaats, zorg dat het OV dichtbij zit, haal de Provincie over! Sowieso nieuwe rotondes, stoplichten en verkeersdrempels.

Andere alternatieve bouwlocaties die genoemd zijn tijdens onze gesprekken aan de deur zijn:

het plan om het oude schoolgebouw, De Werkschuit, aan de Beatrixlaan te slopen en daar sociale huurwoningen te bouwen, evt in samenhang met het hele plan Beatrixlaan en Schapenweide voor sloop dan wel nieuwbouw, ligt waarschijnlijk ergens in een dossierla?
het terrein aan de Molenkamp (hoe is de stand van zaken met fa. De Rooy?), recent hiernieuwd onder de aandacht gebracht door de SP.
Meerdere bewoners denken toch aan bouwen buiten de rode en zelfs groene contour. Ondanks dat dit een bekend plan is wat het College achter de hand houdt, is dat onwenselijk zolang het niet strikt noodzakelijk is.
het terrein tegenover gemeentehuis Jagtlust aan de andere zijde van Soestdijkseweg Zuid.

Persoonlijk wil ik nog benadrukken dat gezien de huidige stand van zaken rond stikstof en CO2 emissies het een godspe is om bos te kappen voor woningbouw. Als in sommige gevallen toch wat postzegels groen gaan worden opgeofferd waar het zo min mogelijk omwonenden en belanghebbenden schaadt, verwacht ik van deze gemeente - die roept duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben-, dat dit wordt gecompenseerd met een evenredig deel nieuwe aanplant van bomen en nieuwe speelweides. En dan liever geen eiken, gezien de biodiversiteit…… en een zekere plaag…. Misschien een mooie gelegenheid voor meneer Cyrus Poonawalla, goed voor 8,4 Miljard US $, om te investeren in groen en de WVT als compensatie voor de gunst om wat te mogen bouwen op de Schapenweide? Mag hij daar een bordje ophangen van mij.

Nu kan men nog de juiste keuzes maken door de juiste prioriteiten te stellen. Wat we als inwoners niet willen is gedeeltelijke bedrijfsleegstand riskeren op de Schapenweide en voorgoed noodzakelijke groenvoorzieningen elders in de gemeente verliezen, naast een steeds schrijnender wordende woningnood.

Gemeenteraad ik wens jullie veel wijsheid toe, stem voor bouwen maar tegen het verdwijnen van noodzakelijk groen!

Dank u wel.

11-11-2019 MC vd Burgh, Plutolaan Bilthoven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden