Foto: Paul Voorham

Persbericht. Nieuwe directeur voor de Omgevingsdienst regio Utrecht

Het bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht (de ODRU) heeft Arnold van Vuuren benoemd als nieuwe directeur. Van Vuuren neemt op 1 januari 2020 formeel het stokje over van Jacco Post die recent van de organisatie afscheid nam. De functie van directeur wordt nu nog tijdelijk waargenomen door Michiel Heerkens.

Arnold van Vuuren, van oorsprong bioloog, vervulde diverse leidinggevende en directiefuncties bij de landelijke overheid. De laatste jaren als directielid bij de Inspectie Leefomgeving en Transport dat valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De portefeuilles die hij door de jaren heen beheerde, hebben nauwe raakvlakken met het werk van de omgevingsdienst. Van Vuuren heeft een groot netwerk dat door alle bestuurlijke lagen en door verschillende maatschappelijke sectoren binnen zowel het publieke als het private domein heenloopt.

Organisatieontwikkeling

Met Arnold van Vuuren heeft de ODRU zowel wat kennis van haar beleidsterreinen betreft als op het gebied van operationele aansturing en lange termijnvisie een krachtige nieuwe directeur. Samen met de organisatie gaat hij door met de ingezette organisatieontwikkeling. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen zoals de komst van de Omgevingswet en de Energietransitie spelen daarbij een belangrijke rol.

Over de ODRU

De Omgevingsdienst regio Utrecht is een kennis- en expertisecentrum dat werkt in opdracht van vijftien gemeenten in de provincie Utrecht. Ruim 140 vakspecialisten, variërend in leeftijd en achtergrond, ondersteunen gemeenten en andere samenwerkingsorganisaties zoals de veiligheidsregio, het waterschap en de GGD bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed aanbod van producten en diensten op het gebied van bodem, milieu-, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening, klimaat, energie en duurzaamheid. Met elkaar zorgen we voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden