Foto: Jur Fortuin

Cartoon Jur Fortuin

Op de Transgender Gedenkdag, 20 november, wordt stilgestaan bij geweld tegen en discriminatie van transgender personen en iedereen die afwijkt van de gendernormen.

Meer berichten