"Pilot voor nieuw inburgeringsstelsel"


Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bracht maandag 9 december een werkbezoek aan het project We8Match in de gemeente De Bilt. FOTO: Hans Lebbe
Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bracht maandag 9 december een werkbezoek aan het project We8Match in de gemeente De Bilt. FOTO: Hans Lebbe (Foto: Hans Lebbe)

"Pilot voor nieuw inburgeringsstelsel"

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bracht maandag 9 december een werkbezoek aan het project We8Match in de gemeente De Bilt. Het project doet mee met het pilotprogramma 'Veranderopgave Inburgering' van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de lessen en ervaringen uit de praktijk mee te nemen bij de ontwikkeling van het nieuwe, lerende inburgeringsstelsel.

De Bilt- We8Match is ontwikkeld door KunstenHuis en biedt nieuwkomers de kans om zelfstandig een toekomst op te bouwen in Nederland. Dit gebeurt in samenwerking met maatschappelijk betrokken personen en organisaties. Theater is hierbij een middel om deelnemers te laten kennismaken met de verschillende aspecten van de Nederlandse cultuur en om vaardigheden te oefenen.

Na een korte introductie door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een welkomstwoord door wethouder Anne Brommersma (Welzijn en participatie), maakt de minister in vogelvlucht kennis met We8Match. Een voorproefje slechts, want in de rest van het programma draait het vooral om beleven en uitwisselen.

Projectleider Willeke Colenbrander en artistiek leider Irene Jongbloets leiden het programma in met een 'kijkje in de keuken': de werkwijze van het project en hoe het verschilt van andere inburgeringstrajecten. Dat is bijvoorbeeld de inzet van theater en presentatie gedurende het traject en de verbondenheid van lokale bedrijven en instellingen. Bijzonder is ook de koppeling aan een buddy: een woonplaatsgenoot die een nieuwkomer vrijwillig ondersteunt bij het bereiken van haar persoonlijke doelen. Door deel te nemen aan een verkorte theatertraining – met de nadruk op non-verbale communicatie – ervaart de minister het effect van de inhoud van de trainingen binnen het traject: inzicht krijgen in en het ervaren van de eigen kracht en vaardigheden om nieuwe stappen te kunnen zetten in de samenleving.

Het programma vervolgt met korte vraaggesprekken over arbeidstoeleiding met deelnemers en werkgevers die in eerdere trajecten matches bleken. Wat zijn de ervaringen van deze organisaties met deelnemers van We8Match? Wat zijn de tips & tricks van eerdere deelnemers? De minister krijgt volop de gelegenheid vragen te stellen. Hij maakt hier gretig gebruik van en vraagt de deelnemers bijvoorbeeld hoe het theaterprogramma voor hen werkt. Deelnemers reageren dat het effect heeft door het oefenen: "Zo leren we de Nederlandse gebruiken echt kennen. Zoals het schudden van handen en het aankijken in de ogen". En op zijn vraag aan projectleider Colenbrander naar werkzame elementen benoemt zij met name de verbinding tussen partners in de gemeente en lokale bedrijven.

In een laatste interactief onderdeel gaan deelnemers, buddy's en minister met elkaar in gesprek over de impact van We8Match op hun leven. Een deelneemster vertelt dat zij door het programma een stageplaats heeft gevonden die past bij haar gezinssituatie. Zij gaat als hulp in de huishouding werken en stroomt na haar opleiding door naar de zorg. Een andere deelneemster vertelt dat zij door het programma heeft leren praten en nu durft te vragen wat zij wil.

We8Match in 2020

Minister Koolmees: "We8Match doet uitstekend werk om vrouwelijke nieuwkomers te helpen integreren in de Nederlandse samenleving. Hopelijk inspireert dit ook andere gemeenten om statushouders op een vernieuwende manier te begeleiden naar werk. Daarmee vormt dit een heel mooie pilot voor het nieuwe inburgeringsstelsel waar het kabinet momenteel hard aan werkt."

Meedoen met We8Match als deelnemer of buddy? Begin 2020 start alweer het vijfde traject. Kijk voor meer informatie op www.we-match.nl. Aanmelden kan per e-mail via wematch@kunstenhuis.nl of telefonisch: 06 11168409.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden