Scholieren zijn blij dat zij weer veilig naar school en naar huis kunnen fietsen
Scholieren zijn blij dat zij weer veilig naar school en naar huis kunnen fietsen (Foto: astrid van walsem)

Fietsers staan op nummer één

Astrid van Walsem

Auto te gast en no-go voor bus 77

Het was schrikken voor de fietsers op de Jan Steenlaan om ingehaald te worden door een joekel van een bus van 15 meter lang. Ook de bewoners van de desbetreffende laan wreven zich twee keer in hun ogen toen bus 77 opeens tien keer per uur voorbij denderde.

Bilthoven - Afgelopen zomer werd de Jan Steenlaan opnieuw ingericht. Auto's mochten weer van beide kanten de laan inrijden, maar een hoofdrol was weggelegd voor de honderden fietsers. Auto's zouden slechts te gast zijn, zodat de veiligheid van de fietsende jeugd gewaarborgd kon worden.
Nu flankeren donkerrode fietsstroken de smalle zwarte rijbaan in het midden. Er zijn drempels geplaatst en de maximale snelheid is teruggeschroefd naar 30 km per uur.
Op 14 november jl. evalueerde de monitoringgroep de nieuwe verkeerssituatie op de Jan Steenlaan met belangstellenden. De belangrijkste kritiek is gericht tegen de auto's die zich niet aan de maximale snelheid houden. Vooral ouders van sportende en schoolgaande kinderen respecteren de snelheidslimiet niet. De veiligheid van de fietsers komt hierdoor dagelijks in het gedrang. Terwijl de huidige situatie al gevaarlijk genoeg is met de automobilisten en vrachtverkeer, voegde het OV met goedkeuring van de gemeente daar bus 77 per 15 december jl. aan toe. Bij de gemeente en bij lokale politieke fracties regende het klachten van bezorgde burgers. D66, Beter De Bilt en Forza De Bilt drongen er bij verkeerswethouder Landwehr (VVD) op aan snel maatregelen te nemen om ongelukken te voorkomen. Wethouder Landwehr leek in het begin niet vatbaar te zijn voor de kritiek op het gevaar van bus 77. Zijn voorkeur ging uit om iedereen langer de tijd te geven om aan de nieuwe situatie te wennen . Het front dat de politieke partijen, directie van scholen, ouders en andere belanghebbenden vormden, deed de gemeente besluiten snel actie te ondernemen. Een succesvol overleg vond plaats tussen de gemeente De Bilt, de provincie en vervoerder Q Buzz en sinds 8 januari rijdt bus 77 niet meer door de Jan Steenlaan.

Verkeerssituatie in het verleden

Tijdens de bouw van de tunnel aan de Leyenseweg verandert de Jan Steenlaan 'tijdelijk' in een eenrichtingsweg. Na voltooiing van de tunnel laait de discussie op over de fietsveiligheid op de Jan Steenlaan. De wijken rondom de Jan Steenlaan worden gevraagd tot een gezamenlijke oplossing te komen, maar slagen hier helaas niet in. De gemeente hakt de knoop door en stelt de Jan Steenlaan open voor tweerichtingsverkeer waarbij de 1500 fietsende scholieren als belangrijkste weggebruikers worden aangewezen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden