Gemeente verscherpt toezicht op kunstgrasvelden

De gemeente De Bilt gaat de komende maanden scherp toezien op de verspreiding van rubberkorrels, afkomstig van kunstgrasvelden. En mogelijk worden er in de tweede helft van het jaar aanvullende maatregelen getroffen om de verspreiding tegen te gaan.

De Bilt- Dat blijkt uit de beantwoording door BenW van vragen van Henk Zandvliet, fractievoorzitter van GroenLinks.

Hij had zijn bezorgdheid geuit naar aanleiding van een gerechtelijk vonnis waarbij de gemeente Enschede werd veroordeeld, omdat deze in gebreke was gebleven. De rubberkorrels leiden tot aanzienlijke schade aan bodem en water en deze worden toegepast op de kunstgrasvelden van FC De Bilt en SVM Maartensdijk.

Het college geeft aan dat de instructies voor het onderhoud reeds zijn aangepast en dat er vanaf nu maandelijks een inspectie plaatsvindt. De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) wordt gevraagd of er nog verdere maatregelen nodig zijn.

Wat GroenLinks betreft wordt in navolging van andere gemeenten niet langer gekozen voor versnipperde autobanden, zoals nu gebeurt, maar voor milieuvriendelijker materialen, zoals kurk of kokos.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden