Afspraakmomenten voor balies burgerzaken wijzigen

De momenten waarop u afspraken kunt maken bij de balies van de gemeente De Bilt veranderen per 1 maart 2020. Het gaat hierbij om afspraken voor bijvoorbeeld de aanvraag van een reisdocument, rijbewijs of een Verklaring Omtrent het Gedrag. De wijziging is een bezuinigingsmaatregel.

De Bilt - De aanpassing heeft alleen betrekking op afspraakmomenten bij de balies van burgerzaken. De openingstijden van het gemeentehuis zelf en van de gemeentewerf blijven ongewijzigd. Uiteraard kunt u ook veel producten online blijven regelen of aanvragen, zoals uittreksels en het doorgeven van adreswijzigingen. Er is rekening gehouden met de drukstbezochte dagdelen, zoals de dinsdagavond en de woensdagmiddag. Ook is ervoor gekozen tenminste één dagdeel per werkdag open te blijven waardoor u nog steeds op alle doordeweekse dagen een afspraak kunt maken.

De momenten waarop u afspraken kunt maken bij de balies van burgerzaken zien er per 1 maart 2020 als volgt uit: maandag: 08:30 – 12:30 uur dinsdag: 14:00 – 19:00 uur woensdag: 14:00 – 17:00 uur donderdag: 08:30 – 12:30 uur vrijdag:  08:30 – 12:30 uur.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden