Extra capaciteit voor borstkankerpatiënten

Het coronavirus treft het hele land. Het zorgsysteem staat onder druk en alle ziekenhuizen zetten zich maximaal in voor patiënten die acute zorg behoeven. Dit vraagt veel van hun capaciteit.

Naar aanleiding van de hulpvraag van verschillende algemene ziekenhuizen aan het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) maakt het gespecialiseerde borst(kanker)zorg ziekenhuis extra capaciteit vrij voor nieuwe en bestaande borstkankerpatiënten. Nieuwe patiënten met een verdenking op borstkanker en patiënten met een verwijzing via het bevolkingsonderzoek met een verdenking op borstkanker kunnen terecht in het AMZ. Voor borstkankerpatiënten die nog geopereerd moeten worden, inventariseert het AMZ de extra capaciteit om aan te bieden. Het ziekenhuis heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om extra patiënten te kunnen ontvangen.

“Er is sprake van een landelijk en acuut probleem en dat raakt ons allemaal. Wij willen ons er voor inzetten dat de algemene ziekenhuizen zich verder kunnen richten op het bestrijden van de epidemie, en tegelijk helpen voorkomen dat vrouwen met borstkanker verder benadeeld worden door een gebrek aan behandelcapaciteit en daardoor mogelijk langere wachttijden. Uiteraard volgen wij strikt alle richtlijnen volgens het RIVM en andere regelgevende instanties om zo veilig mogelijk voor iedereen de borst(kanker)zorg te kunnen verlenen,” aldus Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis.

Voor huisartsen die te maken krijgen met patiënten met een verdenking op borstkanker of een verwijzing na het bevolkingsonderzoek heeft het AMZ een direct nummer beschikbaar om patiënten aan te melden: 030-7210 101. Ook kunnen patiënten uiteraard direct via Zorgdomein worden verwezen. Het AMZ neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Vroege herkenning is cruciaal, hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de overlevingskansen. Iedere twee jaar krijgen vrouwen tussen de 50 en 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Voldoende kennis over veranderingen in de borst, zelfonderzoek (vooral kijken naar je borsten) en het bevolkingsonderzoek zijn gericht op het zo vroeg mogelijk herkennen van borstkanker.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis

Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden