Klacht over wethouder ongegrond verklaard

Zeist - De klacht die een raadslid en een buitengewoon raadslid in december tegen wethouder Fluitman hebben ingediend, is ongegrond verklaard. De klacht ging over de omgang met de wethouder en zijn manier van communiceren. Onderzoeksbureau Bezemer & Schubad heeft de klacht uitvoerig en zorgvuldig onderzocht. Met als conclusie dat de klacht ongegrond is. Daarnaast doen zij de aanbeveling dat wethouder Fluitman er wijs aan zal doen in het vervolg meer rekening te houden met het effect van zijn wijze van communiceren op anderen. Het college van B&W heeft besloten de conclusie en aanbeveling over te nemen.  

Tot slot merkt het bureau op dat het aan de beklager en de beklaagden is of zij tot elkaar willen komen in een mediation. Het college van B&W spreekt zich uit om hen, voor zover mogelijk, hierin te willen ondersteunen. De periode is voor alle betrokkenen ingrijpend geweest. Het college is beschikbaar voor een afrondende bespreking in de komende raadsvergadering op 12 mei.

Hans Ouwerkerk
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden