Foto:

Energietransitie

  Column

Mijn vorige column d.d. 29 september heeft veel onrust, vragen en opschudding teweeggebracht. Ik heb veel – voornamelijk instemmende en positieve - reacties gekregen! Het is grappig te merken dat steeds meer mensen inzien, dat de Regionale Energie Transitie (RES) niet de beste manier is om Nederland energieneutraal te maken. Ik las bijv. afgelopen week in Trouw het opiniestuk “Hagelslagbeleid rond windmolens en zonneweides sloopt het landschap”, waarin Friso de Zeeuw (adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus-hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft) waarschuwt voor verrommeling van het landschap door de RES. Hij pleit ook voor meer centrale coördinatie; exact hetgeen ik in mijn column heb beschreven. Laten we hopen, dat de beleidsmakers in Den Haag dit ook snel inzien en dat het niet nodig wordt om hierover (citaat Friso de Zeeuw) “kleine burgeroorlogen te gaan voeren”.

De gemeentelijke informatieavonden hebben nog een extra wrange afdronk gekregen. Tijdens deze avonden werd namelijk aangegeven dat er nog geen locaties zijn aangewezen voor de ontwikkeling van zonnepanelenparken. Wat schetst de verbazing? Nog geen twee weken later organiseert projectontwikkelaar IX Zon informatieavonden over het zonnepark dat zij, met een verklaring van de gemeente aan hun zijde, aan het ontwikkelen zijn in de weilanden bij Restaurant Helden.

Ik heb begrepen dat er maar een zeer beperkte belangstelling was voor de informatieavonden en dat hetgeen gepresenteerd is, lauw ontvangen is. Volgens mij bevestigt dat wederom, dat veel mensen op die locatie geen zonnepanelenpark willen zien. Jammer, dat de commerciële projectontwikkelaar dat nog niet wil inzien. Zij willen het park in 2023 openen.

Tijdens één van de informatieavonden werd de petitie tegen het zonnepark afgedaan als “onzin”. Alleen maar mensen van buiten de gemeente zouden de petitie ondertekenen en er werd gesuggereerd dat er maar een opsteller zou zijn die de petitie zelf anoniem een paar honderd keer getekend heeft. Misschien goed om aan de uitspreker van bovenstaande het volgende mee te geven:

A - de petitie is door meerdere personen opgesteld.

B - Mensen kunnen vanuit privacy ervoor kiezen om persoonlijke gegevens wel/niet op de website te tonen. Ondertekenen kan daarmee anoniem. De beheerder van de petitie ziet echter alle gegevens wel.

C – Qua woonplaatsen van de nu 535 ondertekenaars is de stand als volgt: Bilthoven: 68. De Bilt: 56. Groenekan: 33. Hollandsche Rading: 35. Maartensdijk: 251. Westbroek/Tienhoven: 30. Elders: 62 (waarvan het merendeel afkomstig uit direct naast de gemeente De Bilt gelegen plaatsen als Bosch en Duin, Den Dolder, Tienhoven, Achtienhoven en Utrecht (28).

D – Van alle ondertekenaars is er uiteraard ook een van mij. We blijven natuurlijk wel eerlijk spelen.

U kunt de petitie tegen het zonnepanelenpark bij Restaurant Helden nog blijven ondertekenen via de website Petities.nl. Zoek op De Bilt en u vindt de petitie direct. Dit drukmiddel zal echt nodig zijn om IX Zon en de bestuurders van de gemeente De Bilt te laten inzien dat ze met de geplande vernieling van het landschap rondom Maartendijk moeten gaan stoppen.

De energietransitie… het blijft de gemoederen bezighouden.

Column Edwin Plug

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden