Foto:

Toch weer IX Zon

  Column

Januari j.l. kreeg projectontwikkelaar IX-Zon een half jaar uitstel voor de vergunningsprocedure rondom het zonnepark bij de Nieuwe Wetering. De reden waren onder andere:

- lokaal eigendomschap was niet ingevuld;

- een betere participatie met omwonenden en overige partijen moest gerealiseerd worden;

- nader geluidsonderzoek was nodig.

Er zijn nog geen drie maanden voorbij en toch staat het IX-Zon zonnepark voor donderdag 15 april alweer op de agenda van de gemeenteraad. Betekent dit dat bovenstaande punten zijn opgelost? Nee. Sterker nog: er is feitelijk niets veranderd ten opzichte van januari. Toch wil de gemeente vasthouden aan de voorliggende plannen. Hoe kan dit?

Vijftig procent lokaal eigendom was bijvoorbeeld in de basis essentieel conform de eigen correspondentie van de gemeente en is nu ineens niet meer nodig. Zo’n voorwaarde kun je toch niet zomaar loslaten? Dat wordt morgen wel van de gemeenteraad gevraagd. De reden: winstmaximalisatie van de projectontwikkelaar. IX-Zon wil de vergunning voor het zonnepark zo snel mogelijk binnenhalen, zodat men subsidie kan aanvragen. Deze subsidie wordt afgebouwd en daardoor heeft IX-Zon dus zo’n haast. Maar is een commercieel belang van een projectontwikkelaar voor een gemeente reden om af te zien van principes en zelf opgestelde eisen en richtlijnen? Naar mijn idee niet, zeker niet wanneer met de huidige plannen 0% lokaal eigendom en zeggenschap is gerealiseerd, maar wij als burgers wel 100% de overlast krijgen. Daarnaast geldt dat wanneer de gemeente nu al akkoord gaat met 0% lokaal eigendom bij IX-Zon, de gemeente feitelijk vogelvrij verklaard wordt voor commerciële zonne- en windparkenontwikkelaars. Is dat wat we willen?

Ik vind het echt onacceptabel, dat een gemeenteraad wegens winstmaximalisatie van een commerciële partij onder druk wordt gezet om zo snel mogelijk akkoord te gaan met hun plannen. Ik vraag me dan werkelijk af in welke mate de belangen van de burgers worden afgewogen bij het nemen van dit soort beslissingen.

- Er zijn heel veel stemmen tegen het zonnepark;

- Er is geen lokaal eigendom en participatie gerealiseerd;

- Van participatie met omwonenden is amper sprake;

- Er zal een waarneembare toename qua geluid ontstaan van de snelweg na aanleg van het zonnepark.

Vier argumenten die alleen al naar mijn idee er toe moeten leiden dat de gemeenteraad tegen de IX-Zon plannen zal moeten stemmen en niet akkoord zal kunnen gaan met de vergunningsaanvraag. Mocht de vergunningsaanvraag wel akkoord komen, dan vraag ik mij oprecht af hoe de besluitvorming rondom de windmolens zal gaan…

Column Edwin Plug

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden