Fracties willen extra raadsvergadering over Plan Verwelius

Lokaal Deel je nieuws

Een groot aantal fracties in de Biltse gemeenteraad heeft de burgemeester gevraagd om een extra raadsvergadering over het Plan Verwelius. Aanleiding is een geheim verklaarde interne notitie van de gemeente over de financiële aspecten van dit plan en de reden van geheimhouding is gelegen in het financieel en economisch belang van de gemeente en dat van derden. Het verzoek is door de burgemeester gehonoreerd en de (besloten) vergadering zal plaatsvinden op donderdag 20 januari a.s. Deze mag overigens wettelijk gezien alleen gehouden worden in fysieke aanwezigheid van voldoende raadsleden. Daarom is het te hopen dat de coronamaatregelen dit ook toelaten.

Het is de bedoeling om in deze vergadering niet alleen deze notitie te bespreken, maar ook de financiële kant van mogelijke alternatieven voor het door projectontwikkelaar Verwelius ingediende plan. Dat behelst de bouw van 130 woningen op het voormalige Hessingterrein aan de Utrechtseweg, waarvan 30 buiten de zogenaamde rode contour in een gebied dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Dit gebied is onder meer van belang voor de trekroute van reeën richting het Noorderpark via de, voor veel gemeenschapsgeld aangelegde, faunapassages onder de Utrechtseweg en de Biltse Rading.

Volgens Verwelius zou het plan zonder die laatste 30 huizen financieel niet haalbaar zijn, maar de meeste fracties willen zich daarover en over mogelijke alternatieven eerst een beeld vormen. Het plan zelf en de bekrachtiging van de geheimhouding van de genoemde notitie staan geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 januari. Veel natuur- en milieuorganisaties blijven hopen op een meerderheid in de raad die tegen het plan zal stemmen en zich sterk wil maken voor een alternatief plan dat de kwetsbaarheid van het Natuurnetwerk  beschermt.  Of dat ook gaat lukken, hangt met name af van het stemgedrag van CDA, VVD en D66.

advertentie