<p>Wethouder Anne Brommersma verwacht constructieve participatiebijeenkomsten. Foto: Echt Mooij Fotografie</p>

Wethouder Anne Brommersma verwacht constructieve participatiebijeenkomsten. Foto: Echt Mooij Fotografie

(Foto:Echt Mooij Fotografie)

'Verduurzaming begint wel te leven'

  Nieuwsflits

Hoewel ze het nog niet met keiharde cijfers kan onderbouwen, heeft Anne Brommersma, wethouder met duurzaamheid in haar portefeuille, wel het gevoel dat verduurzaming in De Bilt begint te leven. “Gelukkig kom ik steeds meer mensen tegen die het belangrijk vinden.” Zij hoopt dan ook dat inwoners deze maand met goede ideeën naar de participatiebijeenkomsten komen.

Door Hans Ouwerkerk

De Bilt - Op de dag van het gesprek met Brommersma heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een rapport gepubliceerd waarin het vraagtekens zet over de haalbaarheid van het woonlastenneutraal verduurzamen van huizen. Brommersma noemt dit slecht nieuws. Het is immers koren op de molen van de tegenstanders die ze ook in haar gemeente tegenkomt. “Uiteindelijk doen we dit met elkaar om toekomstbestendig te zijn. Als het smelten van het poolijs doorgaat, is de zeespiegel aan het einde van deze eeuw met een meter gestegen. Dat betekent toch dat Westbroek onder water komt te staan. Over de kosten die we moeten maken om dijken en duinen te verhogen doet niemand moeilijk. Terwijl er wel wordt gemord over de kosten van de maatregelen om de zeespiegelstijging te voorkomen.”

In 2016 ondertekende Brommersma samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten het Biltse Energie Akkoord. Daarin werd de lat hoog gelegd. In 2030 moest De Bilt volgens het akkoord energieneutraal zijn. Met andere woorden, dan wordt er in De Bilt evenveel energie opgewekt als verbruikt. Bij het aantreden van een nieuwe gemeenteraad en het opstellen van de duurzaamheidsagenda is besloten toch de landelijke jaartallen te volgen. Dus 2050 is nu het jaar waarin De Bilt energieneutraal moet zijn. Wel moet in 2030 de helft van alle energie door de gemeente zelf worden opgewerkt. Waar De Bilt nu op zit kan ze niet zeggen, maar volgens haar komt het nog niet in de buurt van een kwart. “Dus we hebben wel wat te doen. De gemeenteraad heeft gezegd dat we onze eigen energie gaan opwekken. Dat is een flinke uitdaging.”

De vraag is natuurlijk of er überhaupt ruimte is voor zonneweides of windmolens. Brommersma: “Wat een heel logisch gebied lijkt is het Noorderpark. Alleen is dat aangewezen als rust en foerageergebied voor de ganzen. Daar kan dus niks. Voor windenergie zijn de plekken heel beperkt. Een zonneweide is relatief makkelijker in te passen. Alleen levert een windmolen de energie op van 22 voetbalvelden vol zonnepanelen.” Brommersma rekent deze maand op constructieve bijeenkomsten. “Ik hoop dat mensen gaan nadenken over beleid en met initiatieven komen waarmee de opbrengst ook naar eigen inwoners gaat.”

Hans Ouwerkerk

‘We hebben met elkaar een flinke uitdaging’

Meepraten over zon- windenergie

Op 14, 21 en 22 september organiseert de gemeente De Bilt een drietal participatiebijeenkomsten over zon- en windenergie. De bijeenkomst wordt op maandag 14 september vanaf 19.30 uur gehouden bij Aeres vmbo, Dierenriem 2 in Maartensdijk. De bijeenkomsten op maandag 21 en dinsdag 22 september zijn allebei vanaf 19.30 uur online te volgen. Met deze drie bijeenkomsten wil de gemeente weten wat u als inwoner van De Bilt van zon- en windenergie binnen de gemeentegrenzen vindt. Welke kansen ziet u en welke zorgen heeft? Tijdens de bijeenkomsten is er ook alle ruimte om met eigen ideeën te komen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden per e-mail via duurzaamheid@debilt.nl. Vermeld in de onderwerpregel: bijeenkomsten zonnevelden en windmolens

datum

, geef in uw bericht aan of u wilt meepraten over

zon of wind

en met hoeveel personen u wilt deelnemen. U ontvangt tijdig benodigde technische informatie.

Hans Ouwerkerk
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden