<p>Edwin Plug</p>

Edwin Plug

(Foto: Marie-Louise Geurtsen)

Wrange smaak bij lokale energietransitie

  Nieuwsflits

De Bilt wil in 2030 een energie-neutrale gemeente zijn. Een prima initiatief! In het rapport m.b.t. de energietransitie staat aangegeven dat zij bij het proces samen wil werken met de bevolking en dat initiatieven gestimuleerd zullen worden. Een positief uitgangspunt. Toch heb ik een wrange smaak overgehouden aan de zogenaamde inspraakavonden van afgelopen week.

In mijn perceptie zou er gebrainstormd worden over de wijze waarop de energietransitie eventueel met windenergie of windmolens vormgegeven zou kunnen worden. Helaas was dat echter niet de opzet van de avond. De wethouder gaf een korte introductie, waarna summier informatie werd verstrekt over industriële zonnevelden en 240 meter hoge windmolens. Deelnemers konden daarna “inspreken” en discussie voeren met betrekking tot mogelijke locaties. Van echt “inspraak” was echter geen sprake.

De plannen werden gepresenteerd als een soort kant-en-klaar snelkookpan, waarbij opmerkingen van aanwezigen werden genoteerd. Aangedragen alternatieven werden daarbij vooral als “onmogelijk en onrealistisch” afgeschoten.

Ik vraag me echt oprecht af in hoeverre alle input daadwerkelijk word meegenomen bij de uiteindelijke besluitvorming en of de informatie überhaupt wel bij de beslissers komt. Er waren namelijk geen “beslissers” bij de bijeenkomsten aanwezig en ook de betrokken wethouder haakte wegens andere afspraken al snel af. Het lijkt op een trein die loopt en waarvan de betrokkenen niet willen dat die nog gaat stoppen of van spoor zal veranderen. Er zullen windmolens en zonnevelden komen, ongeacht wat de inwoners er van denken en vinden. Is dat “inspraak”…? Voor mij leek het er sterk op, dat het een verplichte exercitie was die “nog even afgevinkt moest worden”.

De beleidsmakers zijn al jaren bezig met de materie en hebben stapels rapporten met onderzoeken en achtergrondinformatie. Als deze informatie niet volledig gedeeld wordt, is het als burger onmogelijk om met een kwartier informatieverstrekking gefundeerd je mening te geven en actief mee te denken.

Je merkt aan alles dat snel geld verdienende projectontwikkelaars samen met tientallen adviesbureaus en opgeworpen “mist machines” in de vorm van samenwerkingsverbanden vanuit de overheid de regie over de grootschalige energietransitie hebben overgenomen. De burger en gemeenteraad heeft het nakijken. Het democratisch gehalte bij het vormgeven van de energietransitie is 0.

Mijn wrange nasmaak heeft ook te maken met het feit, dat ik mij afvraag waarom alle lokale overheden afzonderlijk het wiel uit moeten vinden. Energietransitie is immers een landelijk issue. Het probleem moet mijns inziens op een hoger niveau bekeken worden, zodat voorkomen wordt dat het huidige “postzegelbeleid” van de gemeente tot verrommeling en onnodige aantasting van landschap en de leefomgeving leidt.

Ik voorzie nog veel vervelende discussies en eigenlijk al op voorhand kansloze protesten over dit onderwerp. Als we niet opletten leiden de huidige plannen en het ondemocratische proces tot een spoor van vernieling van het open landschap rondom de nu nog groene kernen van onze gemeente.

Column Edwin Plug

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden