<p>V.l.n.r.: Karin, Mike en Dago in de achtertuin met op de achtergrond het bijgebouw dat al groter is dan hun woningen.</p>

V.l.n.r.: Karin, Mike en Dago in de achtertuin met op de achtergrond het bijgebouw dat al groter is dan hun woningen.

(Foto: Eline Buijs)

Bewoners in de clinch met gemeente

  Nieuwsflits

In het uiterste puntje van onze gemeente, verscholen in het bos tegen Lage Vuursche aan, ligt de Binckhorstlaan. Een half verhard paadje met een tiental pittoreske woninkjes. Zodra je de laan op fietst, is het alsof je je in een Zwitsers bergdorpje begeeft. Hier overheerst de natuur (er is niet eens bereik op je mobiele telefoon), heerst er rust én werd afgelopen zomer een bouwvergunning afgegeven voor een villa van 10 meter hoog.

Hollandsche Rading - Ik spreek drie bewoners van de laan: directe buren Mike en Karin Henkes en Dago Boas over de strijd die de straat voert met de gemeente. Mike: “Ik ga ervan uit dat iedereen zijn werk naar eer en geweten doet. Misschien werken er nieuwe mensen bij de gemeente, die de historie van dit laantje niet kennen, maar hier zijn fouten gemaakt. En dus hebben we met alle bewoners van de laan bezwaar gemaakt tegen deze vergunning.”

10 meter hoog

De Binckhorstlaan bevat oorspronkelijk recreatiewoningen. 15 jaar geleden heeft de gemeente officieel permanente bewoning toegestaan. Om tegen te gaan dat het een dichtbebouwd bos zou worden, kreeg alle bestaande bebouwing de bestemming ‘kleine woning’: wat er staat mag worden teruggebouwd. Maar mag nooit groter worden.

Op het perceel met de nieuwe vergunning stond ook zo’n kleine woning. Dago: “We hadden echt niet moeilijk gedaan als de nieuwe woning iets groter zou zijn geworden dan wat er stond. Maar alleen het bijgebouw is al groter dan de hoofdwoningen in de laan en pal naast de erfafscheiding gebouwd (zie foto). De inhoud van de nieuwe hoofdwoning wordt vier keer zo groot als de bestaande woning en er zijn al tientallen bomen illegaal voor gekapt. Heb je enig idee hoe hoog 10 meter is? Dat is hoger dan de bomen!”

Karin: “We zijn bang dat als dit doorgaat, er precedentwerking ontstaat. Dan zouden wij onze woningen met enorme winst kunnen verkopen en komen in de hele laan zulke joekels van woningen. Maar dat wil geen van de bewoners. Half januari volgt de uitspraak van de bezwarencommissie over ons bezwaar. We hopen dat die uitspraak duidelijkheid brengt, zodat we hier weer ontspannen kunnen wonen.”

Uitspraak

De gemeente geeft bij navraag aan dat: “bij het toekennen van de vergunning is voldaan aan de criteria. De gemeente begrijpt dat omwonenden hun twijfels kunnen hebben bij de invulling van het recht op herbouw van een vergelijkbare woning zoals nu door de gemeente is vergund. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften buigt zich over de bezwaren, in januari volgt de uitspraak. De gemeente vreest niet dat in vervolg op de verleende vergunning er een heel ander type woongebied kan ontstaan langs de Binckhorstlaan en ziet nauwgezet toe op de rechtmatigheid van de bebouwing.”

Eline Buijs

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden