Belangen


Foto: Jan Ruijne

Belangen

  Nieuwsflits

Iedereen heeft belangen en belangen zijn er altijd en overal. Ook binnen Maartensdijk spelen er allerlei belangen. Zo is er het algemeen belang van nieuwbouw. Veel mensen die ik spreek, vinden het in de basis belangrijk dat er in het dorp huizen worden gebouwd en dat deze voor ons als Maartensdijkers beschikbaar komen. Er komt echter al snel een probleem als het algemene belang van nieuwbouw een persoonlijk belang kruist. Dan gaat het persoonlijke belang toch boven het algemene belang, hetgeen uiteraard een hele natuurlijke reactie is.

Volgens mij is hierbij van groot belang dat de gemeente volledig open kaart speelt en zo veel mogelijk bewoners vanuit alle straten van ons dorp en van alle leeftijden mee praten en denken om het woningbouw proces vorm te geven. Hierbij is het wel belangrijk dat er breder naar de toekomst wordt gekeken dan alleen het bouwen van woningen. Zo moet er bijvoorbeeld ook direct gekeken worden naar het wegennet, noodzakelijke voorzieningen qua winkels en parkeervoorzieningen, gezondheidszorg en de capaciteit van de scholen. Verborgen agenda’s en reeds op voorhand ingenomen stellingen als “er komen 200 huizen, ze komen op een locatie waarbij de rode contouren eventueel worden opgerekt en ze worden in een keer gebouwd”, zijn in deze discussie mijns inziens uit den boze.

Belangen zijn er ook ten aanzien van dat andere zeer actueel dossier: de ontwikkeling van een zonnepark in de weilanden bij restaurant “Helden” door een commerciële projectontwikkelaar. Voor deze projectontwikkelaar is het zo snel mogelijk binnenhalen van de vergunning top belang. Met die vergunning kan het bedrijf namelijk de SDE+ subsidie aanvragen. Het eventueel pas op een later moment aanvragen van de subsidie is wegens een verwachte afbouw van de regeling niet in het belang van de ontwikkelaar. Hij heeft dus een duidelijk persoonlijk financieel belang bij een snelle realisatie van de vergunning. Welk belang de gemeente heeft om nu maar ineens zo snel de vergunning te willen verlenen is mij niet duidelijk. Het lijkt dan ook wel of de financiële belangen van de ontwikkelaar boven de belangen van de gemeente en zijn inwoners gaat.

Voor de direct omwonenden van het mogelijke zonnepark liggen de belangen vanzelfsprekend nog weer anders. Voor hen is het zonnepark een directe aantasting van het woon/leefgenot. Voor deze omwonenden is het dus belangrijk dat zij nu en in de toekomst vrij en zonder voorbehoud hun mening over het geheel kunnen en mogen geven. Uit betrouwbare bron heb ik echter vernomen dat de projectontwikkelaar via bijzondere financiële en contractuele constructies de aanwonenden in het voordeel van de ontwikkelaar probeert “op een lijn” te krijgen. Vanuit mijn belang vind ik dergelijke schimmige constructies dan weer uiterst discutabel, ongewenst en zeker niet in het belang van onze gemeenschap.

De wereld zit vol met belangen, maar… welk belang weegt het zwaarst?

Column Edwin Plug

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden