Zittend van links naar rechts: Marije van Hees, Mara Koorn

Staand van links naar rechts: Rolf Nijsse, Willemien Veldman-Marsman, Roel de Weger
Zittend van links naar rechts: Marije van Hees, Mara Koorn Staand van links naar rechts: Rolf Nijsse, Willemien Veldman-Marsman, Roel de Weger (Foto: )

“Hoe houden we onze wijk mooi en leefbaar?”

  Nieuwsflits

Vorige zomer kwamen ze voor het eerst bijeen. Een groep bezorgde bewoners in de wijk Noord-Oost De Bilt. Inmiddels is Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt een feit. Voorzitter Rolf Nijsse en penningmeester Roel de Weger over het hoe, wat en waarom van deze wijkvereniging.

De Bilt - Noord-Oost De Bilt dus. Gelegen ten oosten van de Hessenweg, tussen Looydijk en Groenekanseweg. Ruim 70 jaar geleden ontstaan in een toen karakteristiek landschap van velden, akkers en hier en daar een boerderij. Waar nu MSD Animal Health is gevestigd liepen in de jaren ‘60 nog paarden. Anno 2021 worden de kwaliteit en de leefbaarheid van de wijk nog altijd bepaald door elementen uit dit landschap van weleer. Met prachtige bomen en struiken die kleur aan de straten geven, en met kleine stukjes groen tussen de huizen en flats. Maar ook hier staan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk onder druk.

Versterken veiligheid en leefbaarheid

Rolf Nijsse: “Dat komt onder meer door de bezuinigingen bij de gemeente, waardoor er sprake is van achterstallig onderhoud van de openbare ruimte. Maar ook door het groeiende aantal grote vrachtwagens dat onze wijk doorkruist om bedrijven en winkels te bevoorraden.” De Weger: “Dat zijn lang niet allemaal vrachtwagens van MSD. Ook Albert Heijn, de Groentekoopman en andere winkeliers op de Hessenweg krijgen hun producten aangeleverd in megagrote trucks van wel 25 meter lengte die vervolgens in allerlei richtingen de wijk weer verlaten. En dat ook nog zeven dagen per week.” En dan is er nog de noodzaak van woningbouw waardoor de druk op de wijk verder toeneemt. Nijsse: “Een groeiende groep bewoners maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen, dus hebben wij ons de vraag gesteld wat wij – als bewoners van deze wijk – kunnen doen om onze wijk mooi en leefbaar te houden en hoe we dat op een effectieve en constructieve manier kunnen realiseren.” De Weger: “We zijn daarom in gesprek gegaan met buurtgenoten, mensen van de gemeente, van SSW, en bestuursleden van andere wijkverenigingen.” Het unanieme advies: om gezien te worden als een serieuze gesprekspartner met zeggingskracht en invloed is het raadzaam de krachten te bundelen en je te organiseren in een wijkvereniging. Nijsse: “We behartigen de gemeenschappelijke belangen van de mensen die in deze wijk wonen. Daar zijn we al volop mee bezig. Inmiddels weten ook de gemeente en bedrijven ons te vinden. We zitten al regelmatig met hen om de tafel om wat wij zien en signaleren te bespreken en daarvoor oplossingen te vinden waar de bewoners achter staan.” Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de verkeersstromen, de parkeerproblemen, zwerfvuil, het beheer en onderhoud van afvalbakken, straten, stoepen en openbaar groen en duurzaamheid.

Onderlinge verbondenheid

Even zo belangrijk vinden de bestuursleden van Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt de onderlinge verbondenheid in de wijk. Ook daaraan wil de vereniging een concrete bijdrage leveren. Nijsse: “Gewoon door op een laagdrempelige manier te zorgen voor voorzieningen, ontmoetingsplekken en activiteiten waar mensen die dat willen aan kunnen meedoen.”

Meer informatie

Meer weten over de wijkvereniging? Of zin om lid te worden? Kijk op facebook https://www.facebook.com/wijkverenigingdebiltno. Of stuur een mail aan debiltnoordoost@gmail.com. Dan ontvang je de brochure.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden